Foto:Pixabay

Valet 2022 Två av tre väljare tycker att det är lättare än vanligt att välja parti i höstens riksdagsval, det visar en undersökning som Demoskop genomfört på uppdrag av Kvartal och Dagens Arena.

Även om det överlag är en majoritet som tycker det är lättare än vanligt att välja parti så skiljer det sig lite åt mellan olika väljargrupper. Män tycker att det är lättare än kvinnor och äldre tycker det är lättare än yngre.

När det gäller det parti man sympatiserar med tycker Sverigedemokrater att det är lättare att välja parti än andra väljare. Överlag tycker väljare till vänster att det är lättare än väljare till höger, samtidigt ser vi att vid sidan av Sverigedemokrater tycker Socialdemokrater och Moderater i högre utsträckning att det är mycket lätt att välja parti jämfört med andra väljare.

– Detta är en intressant trend, för länge var nog uppfattningen att väljarna fått svårare och svårare att välja parti. Men nu verkar det alltså vara på väg i motsatt riktning. Kanske är det en effekt av polariseringen, eller att blockpolitiken tycks ha cementerats efter nya konfliktlinjer, säger Jesper Bengtsson, chefredaktör på Dagens Arena.

Att väljare tycker det är lätt att välja parti har en rad olika orsaker. Något som uttrycks i undersökningen är att regeringsfrågan har betydelse och man antingen vill byta ut regeringen eller att man är väldigt nöjd med den. Det vanligaste skälet till partivalet är dock att man instämmer i en sakfråga med det parti man sympatiserar med.

Undersökningen ingår som en del i Folkviljan, ett samarbetsprojekt mellan Dagens Arena, Kvartal, Demoskop och Kulturhuset i Stockholm. Projektet går ut på att sätta väljarnas prioriteringar i fokus inför valet i höst.