Folkviljan Den 24 augusti kommer Dagens Arena tillsammans med Kvartal, Demoskop och Kulturhuset Stadsteatern arrangera ett så kallat Town hall-möte där väljarna får ställa frågor till politikerna om två av valets stora frågor – skola och utbildning respektive lag och ordning. Inför Town hall-mötet gör Dagens Arena och Kvartal en intervjuserie där väljare får svara på frågor om hur de ser på politik och årets val.

 

Namn: Karin Englund

Ålder: 19 år

Bostadsort: Söderhamn

Sysselsättning: Vårdbiträde inom äldreomsorgen

Hur ser du på den allmänna samhällsutvecklingen inför valet?

Jag anser att valet varit så efterlängtat med anledning av det ständiga politiska kaoset som varat under denna mandatperiod. I samhället i helhet så återhämtar vi oss från en pandemi som drabbar många familjer och branscher. Med en ökad kriminalitet som påverkar människor i segregerade områden och de inblandades nära och kära. Valet känns som ett vägskäl.

 Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor?

Under hela mitt liv har jag stått upp för allas lika värde och att vår välfärd är det som kännetecknar vårt land. Jag blir engagerad när jag hör om orättvisor och saker som går emot Sveriges grundprinciper.

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga och vad handlade det om?

Jag ändrar mig sällan, men senast skulle varit i integrationsfrågan. Alltid varit väldigt fri men med anledning av det kaos som drabbade dom som kom hit under 2015 där de inte fick det stöd från staten för immigrera sig in i samhället. Jag är numera för att vi ska ta in den mängd flyktingar som landets resurser klarar av för att få in dom i samhället.

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna om lag och ordning?

För att frågor i dessa sakfrågor sällan blir upplyfta i egentliga lösningar på problemen. Det finns ett skäl till att orättvisor uppdagas och jag vill att politikerna identifierar grundproblem och jobbar för att motverka dessa på lång sikt.

 

Namn: Morgan Malmborg

Ålder: 54 år

Bostadsort: Habo

Sysselsättning: Egenföretagare.

Hur ser du på den allmänna samhällsutvecklingen inför valet?

Jag ser mörkt på samhällsutvecklingen

 Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor?

Jag vill att mina barn och kommande barnbarn skall få växa upp i ett tryggare land.

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga och vad handlade det om?

Kommer ej på någon stor punkt där jag ändrat åsikt.

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna om lag och ordning?

Tycker media fokuserar mer på partiernas falska vallöften. De borde granska vilken politik de olika partierna jobbat för under mandatperioden.