Sandra Eriksson, Owe Robertsson och Ulrika Tigerhielm.

Folkviljan Den 24 augusti kommer Dagens Arena tillsammans med Kvartal, Demoskop och Kulturhuset Stadsteatern arrangera ett så kallat Town hall-möte där väljarna får ställa frågor till politikerna om två av valets stora frågor – skola och utbildning respektive lag och ordning. Inför Town hall-mötet gör Dagens Arena och Kvartal en intervjuserie där väljare får svara på frågor om hur de ser på politik och årets val.

Namn: Sandra Eriksson

Ålder: 36

Bostadsort: Falun

Sysselsättning: verksamhetsstrateg, Region Dalarna

Hur ser du på den allmänna samhällsutvecklingen inför valet?

– Nog står vi inför stora utmaningar, inte minst när det gäller skolan och äldreomsorgen. Skolans uppdrag är det viktigaste i hela samhället och där måste vi lägga massor av resurser. Det är det bästa skyddsnätet mot sociala problem. Sedan hör jag hur mycket händer det saknas i de här verksamheterna. Hur ska vi få våra ungdomar att stanna kvar i den sortens jobb?

Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor?

– Mest sådant som rör ens barn, och då är det ju skolfrågor, men också skattepolitiska frågor, hur kommunen och regionen väljer att satsa, bland annat på kollektivtrafik och landsbygdsutveckling.

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga?

– Då måste jag nog säga energi och klimatpolitiken. Jag tycker att vi behöver satsa på våg- och vindkraft och gå ifrån fossila bränslen. Tidigare har jag tänkt att det är kärnkraft som gäller då, men där anser jag numera att vi behöver mer av det förnyelsebara. Men sedan ska det förstås vara hållbart också.

Varför vill du ställa ställa en fråga till de ansvariga politikerna inom utbildningsområdet? 

– Jag tycker det är viktigt att fråga hur våra politiker vill komma till rätta med problemen i skolan. Hur ser de på studiero och vad vi kan göra för att skapa lugn och trygghet i skolan.

Namn: Owe Robertsson

Ålder: 64 år

Bostadsort: Ljungby

Sysselsättning: Nybliven pensionär

Hur ser du på den allmänna samhällsutvecklingen inför valet?

Fyra fokusområden som är viktiga i närtid, kriminaliteten, skolan, sjukvården och miljön. Svårt för blocken att få någon större majoritet, detta gagnar inte Sverige i längden. Vi behöver en stark regering framöver.

Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor?

Att man inte kan arbeta mer över partigränserna i viktiga frågor såsom kriminaliteten. Samtliga partier borde fokusera mer på sin egen politik istället för att prata andra partiers dåligheter och misslyckande.

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga och vad handlade det om?

Att vi måste se över kärnkraftsbehovet snarast med tanke på det som sker i omvärlden. Sverige bör bli mer självförsörjande.

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna om lag och ordning?

Tycker att otryggheten har ökat de senare åren med mer och råare gängkriminalitet. Saknar att inte alla partier tar detta på allvar. Äldre personer blir mer och mer utsatta för rått våld.

 

Namn: Ulrika Tigerhielm

Ålder: 48 år

Bostadsort: Norrtälje

Sysselsättning: Familjerättssekreterare på socialtjänsten

Hur ser du på den allmänna samhällsutvecklingen inför valet?

Samhället har utvecklats till att vara upp till var och en, den svenska modellen om gemenskap och gemensamt ansvar har fullständigt fallerat. Vi har en uttalad segregation, och då inte bara ut ett etniskt perspektiv utan också ett demografiskt perspektiv. Till det kommer olika typer av ekonomiska klasser med olika ekonomiska förutsättningar. Det här är resultat av den politik som har förts i både i Sverige och Europa sen 80-talet. Valet kommer handla om ”mina” val utifrån det egna perspektivet och det egna valet, jaget går före laget istället för tvärtom. Sverige har tidigare varit en förebild för i stort sett hela världen, i dag nämner man Sverige som ett varnande exempel avseende missriktad integrationspolitik och ekonomiska prioriteringar.

Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor?

Kortsiktighet, kortsiktig politik och löften om orimliga belöningar, till exempel när politiker säger ”om ni gör så här blir det så där”, det är inte så enkelt, det behövs långsiktighet i politiken. Små steg leder till framgång, för stora steg kräver oftast mer än man kan leverera.

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga och vad handlade det om?

När MP för ett antal år sedan fick igenom sitt beslut om att avveckla kärnkraften. Att jobba för en sund klimatutveckling bör alla göra, men det måste få ta tid. MP har tidigare haft en vettig klimatpolitik som på senare år gått överstyr, det vill säga att man kräver en klimatomställning som ska genomföras i snabbare takt än samhället har möjlighet att anpassa sig till. Resultatet visar sig i dag i till exempel skyhöga elpriser.

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna om lag och ordning?

Brottsligheten i Sverige har haft en bekymmersam utveckling de senaste åren. Sverige har fler skjutningar än någonsin och gängkriminaliteten brer ut sig över hela landet. Samtidigt har vi människor som drabbas av andra brott, brott som politikerna inte ens pratar om längre. Ska den övriga kriminaliteten lämnas utan åtgärd på grund av fokus på gängkriminaliteten?