John Ekberg (statistikansvarig), Carina Gunnarsson Generaldirektör Medlingsinstitutet. FOTO: press

Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska. 2016 hade kvinnor i genomsnitt 88 procent av mäns löner, visar en rapport som tagits fram av Medlingsinstitutet.

Kvinnor och mäns löner närmar sig i samtliga sektorer. Under 2016 minskade löneskillnaderna med 0,5 procent jämfört med året innan.

– Vi ser en trend med fortsatt minskade skillnader. Sedan år 2005 är minskningen 4,3 procentenheter, säger John Ekberg är statistik ansvarig på Medlingsinstitutet, i ett pressmeddelande.

Medlingsinstitutet sammanställer varje år lönestruktursstatistiken i Sverige. Årets rapport visar att genomsnittslönen för 2016 var 32 800. Högst lön hade manliga tjänstemän inom privat sektor. Lägst lön hade kvinnliga arbetare inom privat sektor.

Den viktigaste förklaringen till löneskillnaderna är att män och kvinnor helt enkelt arbetar inom olika yrken, menar John Ekberg. Men tar man hänsyn till faktorerna yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor, så kallade lönepåverkande faktorer, återstår fortfarande en oförklarlig löneskillnad på 4,5 procent.

Variationen mellan de olika sektorerna är stor. Den största löneskillnaden finns inom landstingen där kvinnors lön uppgår till 21,1 procent av männens. Minst är skillnaderna inom kommunal sektor, 3,8 procent. Tar man däremot hänsyn till lönepåverkande faktorer är det inte längre landstingen som sticker ut. Störst oförklarad löneskillnad – 7,2 procent – finns bland tjänstemän inom privat sektor.

Medlingsinstitutet har i år också tittat på sammanlagd arbetstid. Kvinnor arbetar färre timmar än män vilket kan förklaras av att man i större utsträckning arbetar deltid och till större större del är frånvarande. Det senare delvis en följd av hur familjer delat upp av oavlönat arbete.

– Det finns en samvariation i den grupp vi har studerat som skulle kunna tyda på att närvaron på jobbet med tiden påverkar löneutvecklingen och att det bidrar till löneskillnaden mellan könen, säger John Ekberg.

Kommunals ordförande Tobias Baudin säger i ett uttalande att det är oacceptabelt att  kvinnor fortfarande generellt tjänar mindre än män för motsvarande jobb.