Lågavlönade drabbas hårdast när yrken försvinner på grund av till exempel teknisk utveckling, visar en ny rapport. Foto: Jon Kline / Pixabay, Kuka Roboter Gmbh

ARBETSMARKNAD Anställda med lägst lön förlorar mest när yrken försvinner på grund av till exempel automatisering, visar en ny rapport.

Hur länge går människor arbetslösa och hur påverkas löneutvecklingen när ett jobb försvunnit på grund av till exempel teknologisk utveckling, som automatisering av yrken? Inte mycket, visar en granskning av svenskar i yrkesverksam ålder mellan åren 1985 och 2013. Den nya rapporten från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, visar att de vars jobb försvunnit i genomsnitt hade 2 till 6 månader kortare anställningstid och 2–5 procent lägre inkomster under tidsperioden, jämfört med liknande arbetstagare i stabila yrken. Med ett undantag: De som hade lägst lön.

– Även om de genomsnittliga förlusterna är begränsade, troligen på grund av yrkesmässig rörlighet och pensionsavgångar, döljer det sig en ojämn fördelning där de som hade lägst inkomster tappade mest, säger Sofia Hernnäs, doktorand vid Uppsala universitet och en av flera rapportförfattare.

Den tredjedel som hade lägst löner inom yrken som försvann hade 8 till 11 procent minskade inkomster jämfört med liknande arbetstagare under de 28 år som granskades.

Enligt IFAU beror de totalt sett små effekterna på att det tar tid för yrken på tillbakagång att försvinna helt, det har historiskt visat sig kunna hanteras genom yrkesmässig rörlighet och pensionsavgångar. Men det finns anledning att vara vaksam på riskerna med de snabba teknologiska förändring som kan ske i dagens samhälle, till exempel inom yrken kopplade till artificiell intelligens, där efterfrågan på arbetskraft kan ändras kraftigt på kort tid och ge större effekter på arbetsmarknaden. Och även i nutid är det de lågavlönade som kommer att drabbas hårdast, menar institutet.

I rapporten har IFAU studerat långsiktiga inkomst- och sysselsättningsförluster för arbetstagare genom amerikanska data om faktiska nedgångar i sysselsättning på yrkesnivå, jämfört med svenska data på individnivå.