Ann-Therése Enarsson, vd för Futurion.

debatt Ny teknik och ökad global konkurrens skapar stora förändringar på arbetsmarknaden. I den verkligheten är det lätt att känna sig osäker på sin egen plats på arbetsmarknaden. Futurion har därför kartlagt hur svenska arbetstagare uppfattar sin konkurrenskraft.

Att trygga anställda presterar bättre är otvivelaktigt. En säker anställning, eller trygghet i form av en kompetensprofil och ett handlingsutrymme som passar för det jobb man har, gör att man kan fokusera på sina arbetsuppgifter och utvecklas. De trygghetssystem vi har i Sverige bygger på den kunskapen, att skapa förutsättningar för att vi ska våga möta förändringar och välkomna modernisering och förändring.

Men det vi ser på arbetsmarknaden i dag, och ännu mer om vi tittar framåt tio eller 20 år, är att osäkerhetsfaktorerna blir fler och fler. Ett tydligt exempel är utvecklingen av AI, som gör att automatiseringen inte längre är begränsad till mekaniska arbetsuppgifter, utan också kreativa och kognitiva. Andra förändringar är att allt fler länder har en mycket hög utbildningsnivå, vilket gör att den internationella konkurrensen blir hårdare. Gig-ekonomin kan innebära frihet och flexibilitet, men också minskad trygghet.

I den här accelererande utvecklingen är det lätt som individ att känna sig vilsen. Futurion har därför tagit fram ett index över om arbetstagare upplever sig ha lätt eller svårt att hitta ett nytt jobb och om de upplever sig attraktiva på arbetsmarknaden eller inte. Resultat ger en bild av hur trygga eller otrygga vi svenskar är när det gäller vår egen framtid på arbetsmarknaden.

Vi kallar indexet för Framtidssäkringsindex (FIX). Det åskådliggör hur framtidssäkra svenskarna upplever sig på arbetsmarknaden och kommer över tid att kunna ge en bild av utvecklingen. Räcker den nuvarande kompetensen till eller kommer de att behöva vidareutbilda sig för att kunna konkurrera på framtidens arbetsmarknad? FIX visar också att individens framtidssäkring i mycket styrs av vår utbildning och skiljer sig mellan kön, ålder och bostadsort.

Svenskarnas FIX-värde just nu är 68 – ett värde på en skala där 100 är helt trygg inför framtiden och noll innebär total otrygghet. I den siffran ryms en stor grupp, drygt 13 procent, som tror att de har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden. Det motsvarar ungefär 700 000 arbetstagare som kan komma att behöva byta karriär eller komplettera sina kunskaper för att behålla sitt nuvarande arbete. I andra änden på skalan är det 26 procent som bedömer sin situation som mycket god.

Skillnaderna mellan olika grupper är också intressant att studera. En av de viktigaste faktorerna för att känna sig trygg inför framtiden är utbildningsnivån, där de olika FIX-värdena ser ut så här:

  • Högskoleutbildning: FIX 72
  • Gymnasieutbildning: FIX 61
  • Grundskola: FIX 50

Men även om man delar upp det på andra sätt kan man se tydliga skillnader. Till exempel om man sorterar på ålder:

  • 18-35 år: FIX 71
  • 35-45 år: FIX 71
  • 45-54 år: FIX 66
  • 54- år: FIX 58

Även om man tittar på fackförbundstillhörighet är skillnaderna tydliga:

  • LO-medlemmar: FIX 60
  • TCO-medlemmar: FIX 69
  • Saco-medlemmar: FIX 71

De stora skillnader som vi ser mellan grupper måste tas på allvar. Framför allt handlar det om att kompetensutveckling av olika slag. Det innebär krav på den enskilde som måste utveckla sin kompetens samt på arbetsgivarna, facken och omställnings- och utbildningssystemen.

Det kommer att bli allt vanligare i framtiden att byta jobb och att till och med byta karriär. Och de som inte byter jobb kommer ändå att behöva utveckla sin kompetens för att kunna behålla det, eftersom de flesta jobb förändras. Därför behöver vi utveckla verktyg så att alla är tillräckligt rustade för en arbetsmarknad som ser helt annorlunda ut än den gör i dag. Här har enskilda såväl som arbetsgivare, fack och samhälle ett stort ansvar.

Vinnarna i framtidens arbetsliv är inte de som har den högsta utbildningen från början, även om utbildning naturligtvis är något positivt. De mest framtidssäkra är de som har förmågan att lära nytt och ställa om. Genom FIX hoppas Futurion att kunskapen och engagemanget i dessa frågor ökar. Framtidssäkringen börjar hos den enskilde. Men är också en förutsättning för näringslivet och hela samhällets utveckling.

 

Ann-Therése Enarsson, vd för Tankesmedjan Futurion