Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar budgeten. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Budget 2024 Skattesänkningar, pengar till välfärden och satsningar på etableringsjobb och arbetsmarknadsutbildning. Dagens Arena har gått igenom några områden i regeringens höstbudget som nu lämnats in till riksdagen.

16 miljarder till välfärden

Regeringens största satsning i budgeten. Det handlar om totalt 10 miljarder i förstärkta statsbidrag från och med nästa år och 6 miljarder i riktade statsbidrag till kommunsektorn för 2024.   

– Regeringen är tydliga med att vi inte kommer lämna välfärden åt sitt öde. Det här är ett betydande tillskott som kommer göra stor nytta i välfärden. Samtidigt är det viktigt att understryka att staten inte kommer kunna kompensera för inflationen fullt ut. Det vilar ett stort ansvar på kommuner och regioner att se över sin ekonomi precis som många hushåll och företag tvingas göra, sade finansminister Elisabeth Svantesson (M) på en pressträff i fredags.

Men enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är regeringens satsning inte tillräcklig.

– Att regeringen nu tillför 10 miljarder kronor i generella statsbidrag är välbehövligt, men det kommer inte att räcka för att täcka de stora underskotten vi ser, framför allt inte för regionerna, sade Anders Henriksson, ordförande för (SKR) i en kommentar efter regeringens besked.

SKR bedömer att kommuner och regioner för 2024 får ett underskott på totalt 28 miljarder kronor, 22 miljarder kronor för regionerna och 6 miljarder kronor för kommunerna. Regeringens tillskott till välfärden är alltså bara drygt hälften av den summa som SKR menar behövs för att täppa till hålen i välfärden. 

Etableringsjobb och yrkesvux

I november 2022 kom LO, Unionen och Svenskt Näringsliv överens om så kallade etableringsjobb. Något som ska ge ökade möjligheter för nyanlända och arbetslösa att etablera sig på arbetsmarknaden. Regeringen har meddelat att 2,4 miljarder öronmärks i budgeten för att etableringsjobben ska komma på plats.

– Vi har väntat på detta besked, det är en viktig pusselbit för att minska utanförskapet och bygga arbetsmarknaden stark, sade Svenskt Näringslivs vice vd, Mattias Dahl, efter att beskedet offentliggjorts.

Regeringen kommer också att lägga 1,7 miljarder kronor på yrkesutbildningar i den kommande budgeten. Ett välkommet besked, enligt LO. 

– Det finns en oerhörd brist på gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft på hela arbetsmarknaden. Därför är det bra att man satsar på det. Men samtidigt har regeringen inte aviserat att man ska fortsätta den satsningen utan i nuläget verkar det bara handla om 2024. Satsning på yrkesutbildning måste göras över flera år, sade Mattias Samuelsson, utredare för arbetsmarknad och utbildning på LO till Dagens Arena förra veckan.

Skattesänkningar på 13 miljarder 

Detta finansieras till stor del av att brytpunkten för statlig skatt inte höjts. Ett besked som mottogs positivt av det största oppositionspartiet Socialdemokraterna. 

– Vi tycker att det är fullt rimligt att vanliga hushåll som kämpar med hög inflation, höga räntor och har svårt att betala räkningarna får en avlastning, sade Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg till TT efter att beskedet kom för drygt två veckor sedan.

Men enligt Damberg hade man kunnat pausa brytpunkten redan förra året. Något S också krävde.

– Det var fel att säga att det inte gick att pausa indexeringen av skiktgränsen. Det var fel att fullt ut genomföra en sänkt skatt för höginkomsttagare förra året, sade Damberg till TT.

Sänkt skatt på drivmedel 

Från och med årsskiftet kommer skatten på drivmedel sänkas. Det handlar om sänkning av skatten på bensin och diesel med totalt 5,64 miljarder kronor 2024.

– Vi vet att det är tungt för många familjer nu. Inflationen slår stenhårt och brett över hela landet, motiverade energi- och  näringsminister Ebba Busch (KD) beslutet på en pressträff.

Men beskedet fick kritik av regeringens egen klimatexpert John Hassler. 

Det motverkar den omställning vi vill se, sade han i en intervju med Expressen.

Enligt Hassler finns det andra vägar för regeringen att gå.

– Man bör hitta stödsystem som inte motverkar omställningen, och det är en viktig grundprincip.