Jan-Olof Jacke, Sofia Larsen och Fredrik Östbom.

Budget 2024 Arbetsgivarorganisationerna har blandade åsikter kring regeringens budget. Flera anser att de inte satsar tillräckligt på tillväxt, men det finns reformer de uppskattar.

Det är inte endast fackförbunden som har åsikter kring regeringens budgetproposition som presenterades idag. Flera arbetsgivarorganisationer har under dagen lyft olika perspektiv från budgeten.

Svenskt Näringsliv menar att budgeten är försiktig och att den ”inte till fullo nyttjar det reformutrymme som finns”.

– Sverige har Europas lägsta tillväxt vilket drabbar hushåll, företag och välfärd. Det går att vända den negativa trenden, med ännu fler åtgärder som förbättrar vårt närings- och investeringsklimat samt gör det mer lönsamt att arbeta och utbilda sig. Då får vi den gemensamma kakan att växa, snarare än att kortsiktigt fördela den, säger Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, i ett pressmeddelande.

Enligt Almega finns det positiva delar i budgeten. De menar däremot att de saknar konkreta förslag på att främja arbete och företagande.

– Vissa satsningar i budgeten är bra, som det förstärkta jobbskatteavdraget, en minskad regelbörda för företag, fler platser på yrkeshögskolan och etableringsjobben. Det är bekymmersamt att regeringen inte presenterar några långsiktiga reformer för att minska de höga arbetskraftskostnaderna, trots att vi vet att Sverige har bland Europas högsta arbetsgivaravgifter, säger Fredrik Östbom, näringspolitisk chef på Almega i ett pressmeddelande.

”Inflationen är ett gissel för hela samhället”

Svensk Handel är positiva till regeringens satsningar på att få ner inflationen.

– Det är positivt att det genomförs breda skattesänkningar som skapar andrum för pressade hushåll och som ökar möjligheten att upprätthålla konsumtionen. Inflationen är ett gissel för hela samhället, inte minst för handeln som drabbas av högre kostnader för såväl inköp som hyror. Det är viktigt att regeringen fortsätter med åtgärder för att få ner inflationen, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel, i ett pressmeddelande.

Företagarna, som representerar Sveriges företagare, är kritiska mot regeringens hantering av inflationen. 

– Ord och handling måste hänga ihop. Hade regeringen menat allvar med sin inflationsretorik hade de sänkt arbetsgivaravgifterna, inte höjt dem. Då hade de minskat kostnaderna för såväl företag som kommuner och regioner samtidigt som de minskat inflationstrycket, säger Johan Grip, chefsekonom på Företagarna i ett pressmeddelande.