Foto: Liberalerna/Arbetsmiljöverket

Budget 2024 Regeringen kommer att lägga 1,7 miljarder kronor på yrkesutbildningar i den kommande budgeten. Det beskedet lämnade arbetsmarknadsminister Johan Pehrson och utbildningsminister Mats Persson på en pressträff på tisdagen. LO tycker det är bra att regeringen satsar men hoppas nu på ett liknande tillskott till arbetsmarknadsutbildningen. 

Regeringen menar att de pengar som tillförs, drygt 1,3 miljarder på yrkesvux och 385 miljoner på yrkeshögskoleutbildning, ska kunna leda till att fler utbildar sig till till exempel undersköterska och lokförare. Totalt handlar det om 19 500 nya platser.

– Många företag har svårt att hitta rätt kompetens. Därför satsar vi på yrkesutbildningar som leder till riktiga jobb. Satsningen på yrkesutbildning, både inom regionalt yrkesvux och inom yrkeshögskolan, är viktiga delar för att individer ska komma i arbete och för att stärka integrationen av utrikes födda, säger Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister enligt ett pressmeddelande. 

LO vill se ytterligare satsningar

Mattias Samuelsson, utredare för arbetsmarknad och utbildning på LO, är i grunden positiv till regeringens satsning. 

-Det finns en oerhörd brist på gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft på hela arbetsmarknaden. Därför är det bra att man satsar på det. Men samtidigt har regeringen inte aviserat att man ska fortsätta den satsningen utan i nuläget verkar det bara handla om 2024. Satsning på yrkesutbildning måste göras över flera år.  

Från LO:s sida hoppas man nu även att det kommer en liknande satsning i budgeten på arbetsmarknadsutbildning.

-Ulf Kristersson jämförde nyligen dagens situation med 90-talskrisen. Men man satsar inte alls på samma sätt som då. Då var det 50 000 som gick yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar, nu är det bara runt 5 000. Om regeringen tycker att det är en så stor kris så måste de växla upp rejält även på det området, inte minst nu när arbetsmarknaden vänder neråt, säger Mattias Samuelsson.