Annie Lööf (C) under en presskonferens i Almedalen. Bild: Elsa Persson

almedalen 18 Centerpartiet ska få 100 000 utsatta personer i arbete nästa mandatperiod. 50 000 av dem som är nyanlända och »särskilt motiverade« ska erbjudas ett särskilt integrationsår.

Under Centerpartiets dag i Almedalen presenterade partiledaren Annie Lööf ett nytt förslag för att få nyanlända i jobb; ett så kallat integrationsår.

Det handlar om ett intensivt program med flera delar som partiledaren betonade kommer att kräva minst 50 timmars arbetsinsats i veckan. Det höga kravet på arbetsinsats hjälper till att gallra ut dem som är mest motiverade att få jobb och lära sig svenska.

– Sverige måste förvänta sig mer av våra nyanlända, men de nyanlända måste också förvänta sig mer av oss, sa Annie Lööf under pressträffen.

C säger sig ha tagit inspiration av Tyskland, Storbritannien och Kanada när de har utformat sitt integrationsår. Modellen bygger på att de nyanlända själva ska finansiera sin svenskundervisning och yrkesintroduktion, genom lån och bidrag från CSN. Skulden per person efter avklarat år väntas bli 50 000 kronor.

Eftersom C vill göra den nuvarande etableringsersättning, som betalas ut under två år, lånefinansierad också, skulle skulden för en nyanländ bli densamma under ett års integrationsår, som under två år av vanlig etablering.

Centerpartiet vill också att staten satsar 2,6 miljarder kronor på reformen över hela komman mandatperiod. Av den summan väntas de största utgifterna bli SFI, för en miljard, och anordnarbidrag för 900 miljoner kronor under mandatperioden. Anordnarbidrag ska ges till arbetsgivare, om maximalt 18 000 kronor per halvår, för att de ska ställa upp med att bidra med en så kallad intensiv praktik inom bristyrken.

Inom ramen för integrationsåret ska de nyanlända också erbjudas en mentor på den svenska arbetsmarknaden, och året ska avslutas med ett slags prov på erhållen yrkeskunskap som ska resultera i ett »kunskapscertifikat«.

När det gäller frågan hur de 50 000 »särskilt motiverade« nyanlända handlar det i första hand om »först till kvarn« enligt Martin Ådahl, chefsekonom på Centerpartiet, och Annie Lööf nämnde att de kan komma att väljas ut av de kommunala enheterna.

I första hand handlar det om de asylsökande som C vill att Migrationsverket ska välja ut, baserat på att de har goda skäl att få uppehållstillstånd. Förslaget ska omfatta alla flyktingar som kommit från 2015 fram tills nu.

Finns det en risk att integrationsåret fångar upp de som är så pass klara för arbetsmarknaden att de skulle ha fått jobb i vilket fall?

– Man kan alltid skifta över från sin praktik till ett inträdesjobb, eller vilket jobb som helst under praktiken. Det är till och med uppmuntrat att byta spår, säger Martin Ådahl.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) lyfte själv förslaget om ett integrationsår som ett positivt initiativ under en debatt om ingångslöner med Martin Ådahl under eftermiddagen, där hon också ville peka på möjliga samarbetsområden partierna emellan och inte bara konflikt.

– Jag tycker att det finns flera delar där som är värda att diskutera vidare, säger Ylva Johansson till Dagens Arena.

Vilka delar i förslaget hon tycker är mindre bra ville hon inte säga, men Socialdemokraterna har inga förslag som bygger på att människor ska ta egna lån för att integreras.

– Det är viktigt att människor är aktiva för att lära sig svenska och kunna bli en del av svenska samhället. Sedan kan man diskutera exakt hur det ska organiseras, men det Centern vill i stort är omfattande skattesänkningar och lagstifta om lägre löner. Det är inte det jag tror kommer att underlätta för människor att komma in i samhället, sa Magdalena Andersson (S) om C-förslaget i samband med Socialdemokraternas ekonomisk-politiska seminarium.

Under morgonen har C också presenterat förslag på DN Debatt, om bland annat lägre löner och försvagat anställningsskydd, som de menar kan leda till att 100 000 särskilt utsatta grupper på arbetsmarknaden – merparten av dem nyanlända – kan komma i jobb nästa mandatperiod.

Innan Annie Lööf hade sin pressträff höll partiet ett ekonomisk-politiskt seminarium där Anna Breman, chefsekonom på Swedbank, Cecilia Hermansson, forskare vid KTH och John Hassler, professor i nationalekonomi medverkade.

På frågan till panelen om de trodde att det var möjligt att få 100 000 nya personer i jobb nästa mandatperiod, var bara Anna Breman entydigt optimistisk.

– Det beror på konjunkturen. Fortsätter vi att ha högkonjuktur kanske ni kan lyckas, sa Cecilia Hermansson.