bild: WHO
bild: WHO

Ytterligare 954 miljoner kronor ska gå till flyktingmottagande i stället för bistånd. Det framkommer i dagens budgetproposition.

Regeringen beräknar att antalet asylsökande kommer att öka under året. Av den anledningen väljer finansminister Anders Borg att flytta 954 miljoner kronor från biståndsbudgeten för att i stället bekosta flyktingmottagningen.

Magnus Walan, senior policyrådgivare, på Diakonia, anser att det är viktigt med en generös flyktingpolitik men att det är fel att finansiera flyktingmottagningen i Sverige med pengar som är tänkta att gå till bistånd i andra länder.
– Det är väldigt olyckligt för biståndets kvalitet. Det skapar en ryckighet när man behandlar biståndet på det här sättet. Det står också i strid med regeringens egna målsättningar att jobba långsiktigt och med kvalitet kring de här frågorna, säger Magnus Walan.

Det är inte helt ovanligt att länder väljer att använda delar av sitt bistånd till att finansiera flyktingmottagning. OECD-länder i genomsnitt lägger 2,6 procent av biståndsbudgeten på detta. Efter dagens budgetförändring är Sveriges andel upp i 13 procent.
– Det är lika mycket pengar som Sverige årligen har gett i bistånd till hela Afrika, säger Magnus Walan.

Att ta pengar från biståndsbudgeten och använda för flyktingmottagning är ingen ny företeelse. Det förekom även när Socialdemokraterna satt vid makten. Vad som är nytt är den höga nivån.
– Biståndet ska gå till fattigdomsbekämpning, säger Bodil Ceballos, utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet, det är inte rimligt att vi ska betala 13 procent av allt bistånd när andra länder kanske ligger runt 2,5 procent.
– Man borde lägga pengarna på att förebygga den ofrivilliga migrationen istället för att sätta in åtgärder när människor redan har tvingats på flykt, säger Bodil Ceballos.