Sollefteå sjukhus. Foto: David Dahlberg
Foto: David Dahlberg

SJUKSKÖTERSKEBRIST Sjuksköterskebristen medför problem för sjukhus under sommaren. Två sjukhus öppnar avdelningar helt utan sjuksköterskebemanning, skriver Dagens Medicin.

– Det är klart att inte alla tycker att det är en bra lösning att läkarna ska bemanna upp en avdelning. Men vi måste tänka annorlunda, vi har inte mycket annat val, säger Morten Ljungdal, chef för verksamhetsområde akut, till Dagens Medicin.

Ystads lasarett har bristen på sjuksköterskor varit påtaglig, och sedan tidigare har två vårdenheter slagits ihop för att undvika ensamarbete. 21 vårdplatser har därmed blivit 14. Inför sommaren öppnar lasarettet i Ystad en avdelning bemannad med endast en läkare och en undersköterska, landets första tror Morten Ljungdahl, som dock inte är orolig för patientsäkerheten.

– Det är en observationsenhet och tanken är att sortera rätt från början.

I Danderyd planeras för liknade lösningar. Två nya tillfälliga avdelningar öppnar vid Danderyds sjukhus. Den ena kommer dagtid bemannas med två underläkare och två undersköterskor, den andra kommer utöver underläkare och undersköterskor att ha en sjuksköterska på plats dagtid. Nattetid bemannas avdelningarna med totalt en underläkare och två undersköterskor.

Underläkare och undersköterskor saknar dock den legitimation som krävs för att komma in i medicinskåpet. Joakim Bragd tillförordnad verksamhetschef för medicinkliniken, anser inte att upplägget är problematiskt.

– Enligt Socialstyrelsen, som vi har varit i kontakt med, så kan man iordningställa och dela läkemedel om man har förordnande som läkare. Det står inte i föreskrifterna att man behöver vara legitimerad läkare, säger han.

Underläkare kommer också få en extrautbildning som kommer ge dem tillgång till medicinskåpet.

Joakim Bragd poängterar att lösningen bara kommer vara temporär. Morten Ljungdahl på Ystad Lasarett är mindre säker.

– Utgångspunkten är att det inte ska vara en permanent lösning. Samtidigt kommer vi inte att lösa sjuksköterskebristen den närmast tiden, säger Ljungdahl