T h: Greg Golding på Jobtech. Bilder: Foodora och Arbetsförmedlingen

Gig-ekonomi Synen på gig-jobb är splittrad hos Arbetsförmedlingen. Myndigheten anvisar inte till den sortens arbete och hindrar gig-företag från att annonsera på Platsbanken. Samtidigt erbjuder myndigheten en plattform för gigföretag och vill undersöka deras roll för etablering.

 Gig-jobben utmanar den traditionella arbetsmarknaden i Sverige, och många andra länder.

Att frilansa och vara F-skattare är välkända fenomen, men på senare år har mer lösa anlitandeformer av arbetskraft vuxit inom nya sektorer, som exempelvis taxi och hemleveranser av mat. Nytt är också digitaliseringens betydelse då jobben ofta förmedlas via mobilen, och att den som utför uppdrag är kopplad till en personlig profil och betygsätts av kunderna.

Men trots att många gig-arbetare inte har F-skattsedel har de heller ingen formell anställning, vilket gör att försäkringar, pensionsavsättningar och arbetstider ofta saknas. Från fackets och vänsterns håll har därför gigjobb  kritiserats på grund av otrygga villkor, men också på grund av utsattheten det innebär att bli betygsatt av kunder.

Den här osäkerheten gör att Arbetsförmedlingen har ett policybeslut där de förhåller sig avvaktande till gig-jobb.

– Arbetsförmedlingen är naturligt positiv till människors förmåga att själv försörja sig, men uppmuntrar inte till anställning inom gig-jobb och anvisar inte heller till dessa jobb, säger Niclas Josephsson, biträdande verksamhetsdirektör på avdelningen Arbetsgivare på Arbetsförmedlingen.

Men inom en annan del av Arbetsförmedlingen arbetar man för att skapa bättre digitala vägar att förmedla gig-jobb.

Gregory Golding är ansvarig för verksamheten Jobtech, som ska främja utvecklingen av digitala tjänster för att söka jobb. På Jobtech arbetar runt 27 personer och budgeten för 2018 ligger på 10 miljoner kronor.

– Vår inställning är att Arbetsförmedlingen absolut ska vara med, eftersom gig-jobb är en verklighet som finns på marknaden, säger Gregory Golding.

På Jobtechs hemsida efterlyser »Arbetsförmedlingen med partners« fler gigföretag som vill använda deras gemensamma plattform. Syftet är att »undersöka hur digitalisering kan hjälpa utsatta grupper såsom asylsökande och ungdomar« som varken jobbar eller är i utbildning, och se om gigjobb kan »underlätta etablering och integration«.

Jobtech arbetar med att ta fram något de kallar de »ett Hemnet för gigjobb«, även om det inte är fråga om en faktisk sajt, likt exempelvis Platsbanken, utan mer en underläggande »infrastruktur«. Infrastrukturen är också tänkt att användas bredare än bara för gigjobb.

Det allmänna goda i projektet ska vara att samla användardata som företag och andra använda sig av för analyser.

I likhet med egenföretagare tänker gig-jobbare sällan på saker som pension och sjukpenninggrundande inkomst, SGI, menar Gregory Golding.

– Där kan vi vara med och se till att det byggs in ett värde i det här. Hur kan vi exempelvis bygga in möjligheter för att kunna kompetensutveckla sig i plattformar? Man skulle också kunna bygga in ett grundskydd för de som jobbar hos plattformarna när det gäller skatter, försäkring och så, säger Greg Golding.

Han nämner Danmark som ett exempel där man har byggt in skattebetalning i olika plattformar.

Det finns ett motstånd. Hos oss tycker en del att det är bra och använder sig av det, medan andra är oroliga och menar att det här bara skapar mer problem på sikt.

En annan idé som man har på Jobtech är att möjliggöra för uppdragstagarna att flytta med sig sin ranking från kunder från en gigplattform till en annan.

– Forskning visar att om man byggt upp trovärdighet i en plattform är det troligt att man är trovärdig i alla uppdrag, säger han.

Greg Golding medger dock att det går trögt med att få gigföretagen att se det egna intresset i att släppa kontrollen över användarnas data. Jobtechs mål är att användarna själva ska ha kontroll över sina personliga uppgifter.

– De flesta affärsmodeller kopplade till plattformar handlar om ägarskap av data. Om vi ska utveckla det här måste vi ha en tillit, gemensam standard.

Vad har företagen att vinna på att samarbeta med Arbetsförmedlingen?

– Om något bara gynnar ena sidan så försvinner tjänsten snart. Om något kan gynna bägge parter, även de som jobbar, blir det bättre.

Men synen på gig-jobb är sammantaget kluven inom myndigheten, något Thomas Wengholm, samordnare av Arbetsförmedlingens Starta eget-program, ger uttryck för.

– Det finns ett motstånd. Hos oss tycker en del att det är bra och kan informera arbetssökande om de här jobben, medan andra är oroliga och menar att det här bara skapar mer problem på sikt. Eftersom man bara är anställd så länge uppdrag pågår ligger haken i huruvida man har rätt till a-kassa eller inte mellan uppdragen, säger Thomas Wengholm.

Enligt Niclas Josephsson är Arbetsförmedlingens policy att de inte anvisar till gigjobb, eller har annonser för sådana jobb på Platsbanken.

– Att vi inte anvisar till gigjobb beror på att de är av tillfällig karaktär och oftast saknas arbetsgivare, vilket gör det svårt att följa upp arbetet.

När det gäller Platsbanken säger Niclas Josephsson att det beror på att de försöker »hålla en viss standard« på tjänsterna som utannonseras där.

– Det handlar om arbete som har en viss varaktighet och förutsägbarhet. Gigjobben är inne i en gråzon där det finns anställningar av osäker karaktär, säger han.

Däremot har Arbetsförmedlingen själva skrivit informativa artiklar på sin hemsida om vad gigjobb är för något och även listat olika arbetsgivare inom gig-sektorn. De skriver också om risker med att ta gigjobb.

– Man ska tänka på att vi är i en situation där vi sitter öga mot öga med en kund och diskuterar framtiden. Då kan det vara så att de själva har idén att de ska köra taxi. Då har vi två artiklar som informerar om gigjobben, men vi uppmuntrar inte aktivt att söka dem, säger Niclas Josephsson.

Men enligt Thomas Wengholm är det bara en tidsfråga innan Platsbanken öppnas upp för gigjobb, och många driver på för det.

– Så småningom kommer vi att annonsera om den här typen av jobb – även om vi inte anvisar till dem, säger Thomas Wengholm.