Bild: LO:s medierumBild: LO:s medierum

LO: Nej till gräddfil för amerikanska företag i Sverige

Dela

Om en vecka är sista chansen att tycka till om ett förslag på EU om skydd för investeringar i frihandelsavtalet mellan EU och USA. Vad handlar det då om? Om det skriver LO-utredaren Susanne Lindberg Elmgren.

Tänk dig två hus med stor gräsmatta och skog, mitt i Småland. Det ena huset, det gula, ägs av en svensk familj och det röda huset ägs av ett amerikanskt par med svenska rötter.

Nu planeras nya tågbanor från Stockholm-Malmö. Det innebär förstås att viss mark kommer att behövas för att bygga dessa. Vi tänker oss att det röda och det gula huset ligger nära den framtida banvallen och att det i snart kommer att susa fram tåg på deras vältilltagna trädgård. Det gillas förstås inte av ägarna till det gula och det röda huset.

Det amerikanska paret, vi kan kalla dem Linda och Ted, är mycket arga. De hade tänkt sig att tillbringa många år i sitt röda småländska hus och nu äventyras deras framtidsutsikter av en lugn och behaglig ålderdom. Deras grannar i det gula huset, vi kan kalla dem familjen Andersson är oroliga för buller och att värdet på huset kommer att minska.

Den svenska familjen kan använda det svenska rättssystemet för att få sin sak prövad om ekonomisk ersättning. Men tänk om det var så att det amerikanska paret också hade möjlighet att använda sig av internationell tvistlösning för att få sina ekonomiska intressen prövade? Tänk om det till och med var så att amerikanerna kunde överpröva ett eventuellt riksdagsbeslut att bygga tågbanor eller att ersättningen skulle bli så kostsam att det skulle bli ”robust olönsamt” att göra det.

Detta tankeexperiment kan förvisso uppfattas som långsökt. Dessutom är jag ingen expert på plan- och bygglagen, expropriering, inlösning och så vidare. Men detta tillyxade exempel visar på principerna bakom ett förslag som diskuteras inom EU nu och vad det skulle kunna innebära om stugägarna ersattes av företag. Och om det tänkta tågbanan var någon helt annat men som förändrade förutsättningarna för de inblandade.

Jo, så här ligger det till. Sedan förra året pågår förhandling om ett partnerskapsavtal för handel och investeringar mellan EU och USA. Det kallas Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP. Ökat utbyte över Atlanten ska leda till mer investeringar och handel och därmed högre välstånd och ökad sysselsättning. LO har tillsammans med TCO och Saco välkomnat TTIP, men inte till vilket pris som helst.

En av delarna i förslaget till TTIP är ett skydd för investeringar och system för att lösa eventuella tvister. På engelska kallas det Investor State Dispute Settlement, ISDS. En tvistelösningsmekanism mellan investerare och stat innebär en möjlighet för enskilda företag att stämma ett land som de upplever har brutit mot avtalet. ISDS är till för att skydda investerare från till exempel nationaliseringar eller exproprieringar, och är framförallt motiverat som skydd för investerare i länder med korrumperade eller illa fungerande rättssystem.

Det finns i dag cirka 3 000 bilaterala investeringsavtal och nästan alla innehåller ett ISDS. Men det är inte skäl nog att även TTIP ska innehålla ett ISDS. (Sverige har drygt 60 avtal däribland med Kina med ett ISDS). Antalet ISDS-fall har vuxit explosionsartat sedan mitten av 1990-talet och är nu uppe drygt 500 kända fall. Denna konfliktlösningsmekanism som i grunden är utformat för att passa affärsuppgörelsen har nu blivit ”big business” för ett fåtal jurister/advokater/domare.

Att investerare ska kunna klaga på staters beslut i en särskild ordning utanför det vanliga domstolsväsendet, kan i sig riskera att påverka möjligheterna till demokratiskt beslutsfattande. Flera uppmärksammande fall visar att på svagheterna med systemet.

De mest kända är Veolia gentemot Egypten (lagstiftningspaket med höjda minimilöner) och Philip Morris i Australien (cigarettpaket och folkhälsa). De ISDS-fallen som vi vet något om visar att stater vinner i flera fall. I vissa fall blir det förlikning mellan stat och företag och i en minoritet av fallen vinner företagen. Men det finns goda skäl och flera indikationer att själva vetskapen att en stat kan ”stämmas” av ett internationellt företag gör att en stat tänker två gånger innan det enskilda landet stiftar nya lagar eller andra bestämmelser.

I globaliseringens tidevarv med förändrade produktionsmönster ökar det multinationella företagens inflytande och stater får minskade möjligheter att stifta lagar, få in skatter osv. Då är det inte ökat investeringsskydd vi behöver!

Den 11 juli är sista dag för att lämna in synpunkter på EU kommissionens samråd/konsultation om förslaget till tvistelösningsmekanism, ISDS. Kommissionen föreslår en rad förbättringar, vilket är välkommet och nödvändigt. LO har deltagit i detta. Vi säger inte bara nej, utan vi kommenterar också enskilda förslag om det nu trots allt skulle bli ett ISDS i TTIP. (Dessa förslag är till stora delar utarbetade av Europafacket ). Men det vore bättre att helt hoppa över tvistelösningsmekanismen mellan stat och företag. Eventuella tvister ska lösas av de som skrivit på avtalet, dvs. EU och USA, liknande det som gäller handelstvister inom ramen för World Trade Organisation.

Personligen har jag svårt att förstå hur delar av det svenska näringslivet är så angeläget om att deras utländska konkurrenter ska få en gräddfil vid sidan av det svenskt rättsväsende.  Och ännu märkligare vi har en statsminister som säger ovillkorligen ja till ISDS. Tvistlösnings­mekanismen riskerar att äventyra hela TTIP, vilket vore olyckligt. Det är oansvarigt att inte lyssna på den ökade kritiken mot ISDS. Såväl Nobelpristagaren Joseph Stiglitz som den marknadsliberala tankesmedjan Cato institute i Washington tycker inte att ISDS hör hemma i TTIP.

LO har sagt alltså sagt nej till att ISDS ska vara en del av TTIP. Vi avvisar en ordning där vi riskerar att utländska företag kan överpröva demokratiskt fattade beslut. Eller för den delen att t. ex svenska företag ska utmana stränga miljölagar t.ex i Kalifornien.

Sammanfattningsvis så tycker jag att företaget Andersson AB respektive Ted och Linda Limited ska ha samma rätt att klaga när höghastighetsbanorna drar fram över Sverige.

Susanne Lindberg Elmgren, LO
Utredare vid Internationella enheten och ansvarig för LO:s TTIP policy

7 kommentarer

 1. anders - 7 juli, 2014

  Vad hände med offentlighetsprincipen i förhållande till upphandling av varor/tjänster av utländska bolag?

  Sök offentlighetsprincipen-foll-fritt-fram-for-svenska-myndigheter-morka-utlandsmygel/

 2. /lasse - 9 juli, 2014

  ”Personligen har jag svårt att förstå hur delar av det svenska näringslivet är så angeläget om att deras utländska konkurrenter ska få en gräddfil vid sidan av det svenskt rättsväsende.”
  .
  Delarna är kanske de som tror att de ska bli vinnare, typ bli uppköpta av den globala jätten. Man kan ofta bli förvånad över mindre företags odelade support för ”Svenskt Näringsliv”s ideer. SN är en org. där de stora sätter agendan. Det finns realt divergerande intressen mellan små och stora företag och mellan internationella export företag och de som har sin marknad här i Sverige.
  .
  Med ISDS skiljedoms förfarande urholkas demokratin än mer. Ett litet antal specialiserade juristfirmor handhar de flesta mål, ingen demokratisk insyn finns eller möjlighet att överklaga. Antalet avgörande som fallit i endera riktningen är förstås inte lika viktigt som vilka principfrågor som avgjorts.
  .
  Inte bara TTIP/ISDS är på gång även Trade in Services Agreement (TISA) ska bli klart i år. Hemliga förhandlingar så man vet inte så mycket mer än vad som påstås läcka.
  .
  “Dr. Patricia Ranald, a research associate at the University of Sydney and convener of the Australian Fair Trade and Investment Network, told the paper that the documents suggest the US wants to “tie the hands” of other governments, including allied ones, by way of sheer deregulation.”

  “Amendments from the US are seeking to end publicly provided services like public pension funds, which are referred to as ‘monopolies’ and to limit public regulation of all financial services,” she said. ”They want to freeze financial regulation at existing levels, which would mean that governments could not respond to new developments like another global financial crisis.”

  .
  ”PRNewswire, Secret Trade Deal Puts Public Services at Risk Around the World, as published by CNBC.”

  “This massive trade deal will put public health care, child care, postal, broadcasting, water, power, transport and other services at risk. The TISA will lock in the privatisations of services-even in cases where private service delivery has failed-meaning governments can never return water, energy, health, education or other services to public hands. The TISA will also restrict a government’s right to regulate stronger standards in the public’s interest. For example, it will affect environmental regulations, licensing of health facilities and laboratories, waste disposal centres, power plants, school and university accreditation and broadcast licenses. The proposed deal will also restrict a government’s ability to regulate key sectors including financial, energy, telecommunications and cross-border data flows.”

 3. Nemokrati - 9 juli, 2014

  Frågan görs för liten. TTIP handlar om så mkt mer, t ex hela demokratins varande samt vår mat, vårt vatten, klimatet. För det första har både Tyskland, Frankrike och England krävt att TTIP ska vara ett så kallat ‘mixed agreement’ dvs ett ja från de nationella parlamenten krävs för att det ska gå igenom. Men av någon underlig anledning har inte Sverige skrivit på detta krav som framställts från de nationella parlamenten i över 16 länder till EU-kommissionen. Vilka storföretag och banker sitter vår regering i knät på? Det undrar man efter att man ser att Sveriges underskrift saknas. För det andra är ‘Agribusiness’ de som lobbar mest mot EU-kommissionen för att det här ruttna handelsavtalet ska gå igenom – det öppnar upp för ökad pesticidanvändning, pesticidtolerant GMO-odling, lavinartad ökning av anti-resistans då antibiotikaanvändning i både Danmark (som är en av de större lobbyisterna inom EU på matsidan för TTIP gentemot EU-kommissionen) och USA är enormt mycket högre än i svenskt jordbruk. De största aktörerna är till matjättar omvandlade kemikalie- och stridsmedelsjättar Monsanto (tillverkade exvis Agent Orange som användes i Vietnamkriget och DDT), BASF, Bayer (tillhörde på 30-talet IG Farben som tillverkade Zyklon B till gaskamrarna) och Syngenta (Dupont). Vatten är också en ‘vara’ som ska ‘liberaliseras’ enligt läckta dokument från förhandlingarna. Dessutom vill den finanssektor med gangsterekonomiska Deutsche Bank i spetsen, som med sin spekulation i värdepapperiserade ‘produkter’ försatt världen i ekonomisk ruin ett flertal gånger sen värdepapperiseringen började), att ”finansiella tjänster” ska ingå i frihandelsavtalet också – den delen går under benämningen TISA och skulle garantera finansmarknaden fortsatt järngrepp över realekonomin, till förlust för både demokrati och välfärd. Redan 2013 benämnde JP Morgans chefekonomer att de europeiska demokratierna som grundlades ”after the defeat of fascism” med sina lagstadgade fackliga fri- och rättigheter samt demokratiska rättigheter att protestera som ‘national legacies’ of ”shortcomings”, dvs brister som måste ‘åtgärdas’ på ‘nationell nivå’. De förespråkar således ett avskaffande av dessa rättigheter. De säger: ”There is a growing recognition of the extent of this problem, both in the core and in the periphery. Change is beginning to take place” […]” Ja, det kan man ju säga, då flera av EU:s länder är på väg att lydigt avskaffa dessa rättigheter och istället installera fascismen som värdegrund. I kombination med den massövervakning som Bushs ”War on Terror” innebär ”förändringarna” att 1984 av Orwell snart kan komma att betraktas som en idyllisk skildring. Det är Bushiness As Usual och demokratin är panten, liksom den var på 30-talet när 20-talets ohämmade spekulation avlöstes av nazism, förintelse och krig.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

SKATTESMÄLLEN: 20 kronor – per år

Blogg › Regeringen höjer skatten med 1 krona och 66 öre i månaden för dem som har en månadslön på över 37 700 kronor. Så här drabbas du av den röda skattechocken – Dagens Arena har hela listan. 0Inga delningar

Socialliberalism förpliktigar, Birgitta Ohlsson

Ledare › Det stormar i Liberalerna. Under den gångna veckan har den gamla konflikten mellan de så kallade socialliberalerna och kravliberalerna i partiet blossat upp inför öppen ridå. 0Inga delningar

Så tycker facken om budgeten

Nyhet › Facken applåderar förbättringarna i a-kassan och satsningarna på arbetsmiljön. Men flera av fackförbunden efterlyser mer utbildningssatsningar. 0Inga delningar

Hörde någon ordet fördelningspolitik?

Ledare › Om regeringen på allvar vill bekämpa ojämlikheten i samhället kan den inte bortse från skatterna. 0Inga delningar

Skolmiljoner brinner inne – 16 600 lärare går miste om lönelyft

Nyhet › 600 miljoner av det statliga lönelyftets tre miljarder kronor kommer inte att delas ut i år. Över 16 000 lärare går miste om en månatlig lönehöjning på 3 000 kronor. 0Inga delningar

22 av 22 remissinstanser sågar regeringens nya migrationspolitik

Nyhet › Alla 22 instanser som hittills lämnat in remissvar på regeringens nya migrationspolitiska förslag sågar det vid fotknölarna. 5275facebook: 5275

PODD | FN:s migrationsmöte – vad ledare gör för en selfie med Obama

Blogg › Under två dagar kommer världens ledare samlas för två möten om migration och människor som flyr. Vad kommer de komma fram till och kan vi hoppas på en riktig förändring? 0Inga delningar

Mattias Goldmann: Så historisk är regeringens miljöbudget

Debatt › Bakom de stolta orden finns delar att vara stolt över, men också delar där regeringen slöat, duttar eller lurar sig själv – här är budgetens tio inriktningar, skriver Fores vd. 0Inga delningar

»Får vi inga pengar från kunden får du ingen lön«

Nyhet › Egenanställningsföretagen marknadsför sin verksamhet som »enkel och trygg«. Men enligt facket råder stor osäkerhet kring de anställdas villkor och i värsta fall blir man helt utan lön. 21facebook: 21

Så har rasistsajterna rasat i sociala medier

Nyhet › Spridningen av material från hatsajter har minskat med nära 75 procent det senaste halvåret. 518facebook: 518

Läkare: Förlossningsskador skandalöst dåligt undersökt

Nyhet › Bristningar drabbar upp till 60 procent av alla föderskor. Enligt Socialstyrelsen ger skadorna sällan problem. Nu stöter myndigheten på motstånd – forskare pekar på omfattande kunskapsluckor. 566facebook: 566

Sverige sämst i klassen – här ökar klyftorna som mest

Nyhet › Skillnaden mellan fattiga och rika ökar mer i Sverige än i något annat OECD-land, visar ny rapport från LO. 1591facebook: 1591

Så driver assistansbolagen upp vinsterna

Nyhet › Med hjälp av jurister kan privata bolag driva upp antalet assistanstimmar – och därmed vinsterna. »Lagen sätter få gränser för vad man kan få« säger Cecilia Eek, Försäkringskassan. 68facebook: 68

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Balkanrutten

Bild: Flcikr/International Federation of Red Cross and Red Crescent Society

EU skickar nödhjälp till Grekland

Nyhet › EU-kommissionen föreslår att 700 miljoner euro ska ges till nödhjälp i Grekland, på Balkan och EU-länder utmed Balkanrutten.  12facebook: 12

Matkö i Idomeni, Grekland. Bild: Johanna Senneby

Tusk: Sätt flyktingar i förvar i 18 månader

Nyhet › I en intervju med the Guardian avfärdar Europeiska rådets ordförande Donald Tusk den officiella statistiken över flyktingars ursprung och beskriver Merkels politik som farlig. 10facebook: 10

malin och anna eu

”Plötsligt är det som att det inte finns några flyktingar”

Nyhet › I skuggan av kriget mot terrorismen bryter länderna utmed Balkanrutten mot asylrätten. Europaparlamentarikerna Anna Hedh (S) och Malin Björk (V) är mycket kritiska. 170facebook: 170

Strandade flyktingar syr igen sina munnar i protest
Balkan sorterar flyktingar – hundratals lämnade i ingenmansland
 

Redaktionen


Nina Brevinge

Historiska skillnader mellan kvinnors och mäns sjukdagar

Gapet mellan könen blir allt större när det gäller sjukskrivningar. Kvinnor har nu nästan dubbelt så många sjukdagar som män. 0Inga delningar

V kritiserar skärpta regler för tvångsavvisningar

Dramatisk ökning av privata välfärdsbolag


Vesna Prekopic

Polisen behövs, men jämlikhet behövs mer

Att sätta in fler poliser för att förhindra bilbränder är nödvändigt. Men det viktigaste kommer alltid att vara arbetet för att skapa ett jämlikt samhälle. 0Inga delningar

Björklund på farlig populistisk väg

Fega inte ur – förbjud vinster i skolan helt


Johanna Senneby

Intern S-strid om migrationspolitiken trappas upp

De socialdemokratiska kommunpolitikerna vill slopa den tillfälliga flyktinglagen. Men från partiledningen hörs inga sådana tongångar... 0Inga delningar

Sura moderater startar egen nyhetssajt

Skolmiljoner brinner inne – 16 600 lärare går miste om lönelyft


hannafinmo

Säger verkligen facken ja till höjd pensionsålder?

»Parterna säger ja till höjd pensionsålder« var rubriken på en nyhet som snabbt kablades ut i måndags... 0Inga delningar

Hörde någon ordet fördelningspolitik?

MP behöver gå en kurs hos V


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • pengaropolitik
  Arena_banner_nyhetsbrev