FOTO: Staffan Vilcans

BEREDSKAP Sverige saknar tillräckligt med skyddsrum. 50 000 nya platser behöver byggas under de närmaste tio åren, enligt MSB.

Det är femton år sedan det senast byggdes skyddsrum i Sverige, sedan dess har både folkmängd och hotbild ökat. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kommer Sverige under en tioårsperiod att behöva bygga nya skyddsrum till en kostnad av två miljarder kronor. Det konstaterar myndigheten i sin senaste rapport som tagits fram på uppdrag av regeringen, rapporterar Sveriges Radio.

Utöver nybyggnation är det många skyddsrum som behöver restaureras. Främst är det ventilationen som har brister. MSB beräknar den prislappen till ytterligare en miljard kronor.

Det är i den svenska delen av Nordkalotten, Stockholmsområdet, Gotland och Öresundsregionen som läget är mest akut. I dag finns skyddsrum till omkring sju miljoner personer.

Även skyddsmaterial, såsom andningsskydd till civilbefolkningen, behöver uppdateras.