Lena Nitz ordförande Polisförbundet. FOTO: Pernille Tofte, polismyndigheten.

POLISFÖRBUNDET Sju av tio poliser upplever att utsattheten för hot och våld och trakasserier har ökat de senaste två åren. Det visar en undersökning som Polisförbundet gjort bland sina medlemmar, rapporterar Sveriges radio Ekot.

Fyra av tio poliser har under det senaste året blivit utsatta för hot, våld eller trakasserier. Sju av tio poliser upplev dessutom att utsattheten har ökat.

Hälften av de tillfrågade vet heller inte vilka rutiner som gäller om man blivit utsatt. Polisförbundets ordförande Lena Nitz vill se ökade ansträngningar från arbetsgivarens sida.

Polismyndigheten har anställda som närmast rutinmässigt utsätts för svåra situationer i sitt arbete. Det är faktiskt anmärkningsvärt att myndigheten inte lärt sig att organisera det här bättre, säger hon i ett pressmeddelande.

Fackförbundet vänder sig också till politikerna. Lena Nitz anser att man måste markera hårdare mot personer som begår brott mot blåljuspersonal.

– Lagen måste skärpas. I dag kan poliser utsättas för allvarliga brott men ändå nekas den kränkningsersättning som andra brottsoffer har rätt till, säger hon.

Trots att Polisförbundets medlemmar upplever att utsattheten för hot och våld ökat under de senaste två åren så visar polismyndighetens statistik att antalet anmälda hot och våldshändelser legat jämnt under de senaste fem åren, rapporterar Ekot.

Samtidigt har våldet förändrats i karaktär, menar förbundet. 30 respektive 26 procent av de poliser som utsatts för hot och våld i tjänsten har utsatts för stenkastning respektive beskjutning med pyroteknik de senaste tolv månaderna.

– Det här är utstuderade och potentiellt livsfarliga former av våld som tidigare var exceptionella händelser. Nu är det nästan vardag i vissa områden, säger Lena Nitz.
Undersökningen är beställd av Polisförbundet, och har genomförts av undersökningsföretaget Novus via en webbenkät som besvarats av drygt 2 000 av fackets medlemmar.