Diskrimineringsombudsman Agneta Broberg. FOTO: Unn Tiba

ÅLDERSDISKRIMINERING 67-årsregeln på arbetsmarknaden är åldersdiskriminerande och bör avskaffas, skriver Diskrimineringsombudsmannen (DO) Agneta Broberg på SvD Debatt.

Vi lever allt längre och andelen äldre i befolkningen ökar. Samtidigt känner sig fler äldre friskare högre upp i åldrarna. Det inte längre rimligt att arbetsgivare kan avsluta en anställning vid en viss ålder utan att behöva redovisa ett sakligt skäl, skriver Agneta Broberg.

67-årsregeln gör det möjligt för arbetsgivare att säga upp en anställd utan att behöva koppla detta till bristande prestationer. Regelns förespråkare har framhållit att uppsägningar av detta slag är besvärliga och att det kan leda till ett ovärdigt avslut på karriären. Broberg skriver att det är minst lika kränkande och diskriminerande att bli av med jobbet bara för att man nått en viss ålder.

Något som gör regeln än mer komplicerad är att ett visst anställningsskydd återfås ifall anställningen fortsätter efter 67. Detta har lett till att många arbetsgivare väljer att avsluta anställningen »för säkerhets skull«, hävdar Agneta Broberg.

Regeringen har tidigare argumenterat för att det nuvarande systemet underlättar för yngre att komma in på arbetsmarknaden. Att pensioneringar skulle leda till fler jobb för unga är enligt Broberg en myt. Forskning har visat att fler äldre i arbete inte hindrar ungdomars möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden, skriver hon.