Lisa Pelling och Karin Svanborg-Sjövall.

Säsongens första avsnitt av Arena Tyckonomi bjuder på en summering av sommarens hätska Twitter-debatter, och en framåtblick inför höstbudgeten och om januari-regeringen kommer att lyckas hålla ihop. Med Lisa Pelling från Arena idé och Karin Svanborg-Sjövall från Timbro.

Efter en, enligt paneldeltagarna sömnig politisk sommar, väntar en höst som kan väntas bli händelserik. I veckan presenterar finansminister Magdalena Andersson (S) en prognos över det ekonomiska läget inför höstbudgeten.

Lisa Pelling tror att finansministern kommer att flagga för att reformutrymmet är litet.

– Om det ska ha någon poäng med att ha sparat i ladorna som Magdalena Andersson har gjort de senaste åren så är det väl för att kunna använda de nu när konjunkturen vänder nedåt. Så jag hoppas man använder det till något som kan stärka konjunkturen, säger Lisa Pelling i podden.

Karin Svanborg- Sjövall menar att det är nu Socialdemokraterna kommer att försöka sätta sin bild av verkligheten inför budgetförhandlingarna.

– Jag tror att hon kommer att säga ungefär samma sak som i Almedalen, om demografin, som verkar vara det stora trumfkortet nu. Delvis för att det stämmer, behoven kommer öka demografiskt, men det här är också en del av ett förhandlings- och läggspel – inte minst gentemot C och L – där man håller på och slåss om problemformuleringsprivilegiet kring vad man kan och inte kan göra, där man vill sätta en bild av att det är omöjligt att sänka skatter, säger Karin Svanborg-Sjövall.

Både Lisa Pelling och Karin Svanborg-Sjövall menar att det finns anledning att förbereda sig för en annalkande lågkonjunktur redan nu.

– Man skulle behöva en stark och välutrustad arbetsförmedling i det här läget. Både för att förmedla de jobb som finns, men också för att stå redo med kompetensutveckling och vidareutbildning som krävs för att rusta människor under en lågkonjunktur.

– Ett problem just nu är att privata företag går under när Arbetsförmedlingen ska ta ett halvår på sig för att beställa kurser. Sedan är tanken att Arbetsförmedlingen ska bygga mycket på den typen av aktörer som man nu håller på att strypa, så det är väldigt problematiskt, säger Lisa Pelling.

Karin Svanborg-Sjövall välkomnar däremot nedskärningarna på arbetsmarknadspolitiken.

– Jag tycker tvärtom. Vi har haft en dysfunktionell politik på det här området. Att man innan en lågkonjunktur faktiskt river av det här plåstret och ser till att den här myndigheten börjar fungera på ett annat sätt och slimmas tror jag är alldeles utmärkt, säger Karin Svanborg-Sjövall.

Att glesbygdskommunernas framtida överlevnad nu är uppe på agendan, och ur ett längre perspektiv än nästa års budget, tycker hon är bra.

– Problemet med en kostnadsutjämning som den Socialdemokraterna föreslagit är att det skapar ett moral hazard problem, nämligen att kommuner får betalt för politik som är dålig för kommunen. Man får inte fler i arbete som går på socialbidrag genom att exempelvis höja skatten för företag, säger Karin Svanborg-Sjövall.

Lisa Pelling tror att en satsning på bostadsbyggande är rätt prioritering i höstbudgeten för att stävja lågkonjunkturen.

– Jag tror att bostadssektorn är en sådan flaskhals där man skulle behöva satsa mer. Det är också billigare att bygga i en lågkonjunktur. Man borde nu skapa en politik som gör det möjligt att hämma nedgången i ekonomin.