Det har varit tunnsått med internationella programpunkter i Almedalen i år. Trots eurokris och historiska revolutioner södra Europa har den absoluta tyngdpunkten i vanlig ordning legat på inrikespolitik och företagens lobbyism. Några intressanta seminarier har det ändå blivit: om vad som nu väntar i Egypten, och hur den arabiska våren påverkar Israel-Palestinakonflikten.

Faktiskt stod SSU för ett av de mer intressanta evenemangen. Ungdomsförbundet hade bland annat bjudit in diplomaten Husam Zomlot (Fatah), för att berätta hur man ser på omvälvningarna i regionen och relationerna med Israel.

Just nu händer saker och ting mycket snabbt i Israel-Palestinakonflikten. Hamas och Fatah enades nyligen om ett försoningsavtal, och i höst kommer frågan om ett erkännande av Palestina som en självständig stat upp i FN. Husam Zomlot var tydlig med att omvälvningarna utanför själva Palestina spelat en avgörande roll (i Syrien och i Egypten, framför allt) för att sätta bollen i rullning – men inte enbart. Från palestinskt håll ser man just nu inte några som helst ljuspunkter i fredsförhandlingarna med Israel, berättade den tillreste diplomaten.

Hur kunde Israel behålla status quo så länge? frågade Zomlot retoriskt, och svarade själv genom att peka ut fem punkter:

  • Ständiga förhandlingar, som håller palestinierna upptagna
  • Palestinsk splittring
  • Våld
  • Sammanbrottet för internationell rätt och regler
  • USA:s monopol på fredsprocessen

Svaret blir därefter, enligt Fatah-representanten:

  • Inga förhandlingar utan att Israel visar att de menar allvar
  • Palestinsk enighet
  • Icke-våld
  • Strunta i USA och i stället gå direkt till FN och det internationella samfundet

Det är en intressant lägesbeskrivning. Frågan är förstås om planen följs till punkt och pricka.