Bild: Pixabay

debatt Som musiker, men också som samhällsmedborgare och medmänniskor, väljer vi nu att engagera oss i kyrkovalet. Vi är oroliga att det låga röstdeltagandet i kyrkovalet kan utnyttjas av inskränkta och intoleranta och vill därför uppmana allmänheten att rösta. skriver Musiker mot rasism.

Vi är många musiker som har Svenska Kyrkan att tacka för mycket, både bland de av oss som är icke-troende och bland de som ser sig som kristna. Körsången har fått fylla rummet, musiken har fått klinga fritt i de stora mäktiga rummen. Svenska kyrkan är Sveriges största arrangör och står för en tredjedel av konsertutbudet i landet. Den fria kulturen har fått ta stor plats och varit just fri; många olika uttryck får plats på kyrkans scen.

Kyrkan har också fått vara ett viktigt frirum för många utsatta människor, en välbehövd human kraft i samhället. Inte minst tänker vi på den enorma insats många kyrkor gjort för nyanlända och flyktingar med allt från boende till språkcafé. Vi ser också kyrkans styrka som en enande aktör för ett tillgängligt och inkluderande lokalsamhälle med uppsökande och stödjande verksamhet för ensamma, socialt och ekonomiskt utsatta, föräldrar m.fl.

Med allt mer påtagliga intoleranta krafter i samhället är det inte konstigt att även kyrkan utmanas. Det låga röstdeltagandet i kyrkovalet gör det relativt lätt och attraktivt att få inflytande även för starkt mobiliserande nykomlingar. I det senaste valet 2017 var röstdeltagandet 19,08 % att jämföra med riksdagsvalet 2018 där 87,18 % deltog. Ändå var 2017 års valdeltagande ett rekord med knappt en femtedel av de röstberättigade. De nytillkomna som utnyttjar det låga röstdeltagandet driver tyvärr inte frågan om kyrkan som öppen och inkluderande, utan är minst sagt värdekonservativa med uttryckt motstånd mot kyrkans engagemang för nyanlända och hbtq-frågor.

Det finns tyvärr inget som säger att den fria kulturen skulle vara skyddad inom den Svenska kyrkan.

Många kyrkor har tagit stora inkluderingssteg de senaste åren och blivit väldigt bra på att vara ett ställe som värnar om alla, vilket inte är några konstigheter egentligen med en kristen och humanistisk värdegrund i botten. Nu utmanas den öppna och välkomnande kyrkan på nytt av intoleranta krafter. Dessa värderingar finns förstås också redan representerade inom kyrkan där kvinnoprästmotstånd, giftermål av samkönade, deltagande i pride etc varit frågor som stuckit ut de senaste åren. Svenska kyrkan riskerar nu att bromsas i sin inkluderande utveckling och inte längre vara en kyrka för alla.

Kulturen kan ses som en demokratibärare och är ofta drivande i mänskliga rättighetsfrågor. Det är inte konstigt att just kulturen ofta hotas och inskränks av intoleranta. En kyrka där fördomsfulla röster tillåts ta plats lär också utmana den fria kulturens plats i kyrkan; vad som får synas och höras på kyrkornas scener. Det finns åtskilliga exempel i Europa, men även i Sverige, hur kulturen begränsats av högerextrema. Det finns tyvärr inget som säger att den fria kulturen skulle vara skyddad inom den Svenska kyrkan.

Som musiker, men också som samhällsmedborgare och medmänniskor, väljer vi nu att engagera oss i kyrkovalet. Vi är oroliga att det låga röstdeltagandet i kyrkovalet kan utnyttjas av inskränkta och intoleranta och vill därför uppmana allmänheten att rösta. Att låta sin röst präglas av i första hand medmänsklighet och värna om öppenhet snarare än att bidra till ökad polarisering, misstänksamhet och slutenhet. Vi vill värna den fria kulturens fortsatta roll i kyrkan och ser den som en av samhällets största och viktigaste kulturaktörer, men också som en stark röst för mänskliga rättigheter.

Musiker Mot Rasism har anslutit till kampanjen #röstamermänskligt just för att den inte tar ställning partipolitiskt utan sätter medmänsklighet främst, precis som kyrkan borde fortsätta att göra och kommer fortsatt göra om vi ser till att intoleranta röster inte ges utrymme.

 

Alexander Goldmann, kulturpedagog och ordförande Musiker Mot Rasism

Sara Edvardsson Ehrnborg, musiker

Jon Lyster, musiker

Erika Svensson, musiker

Matilda Skön, körledare, sångerska

Erika Risinger, musiker

David Oest, sångare, skådespelare, kompositör

Yohanna Yew Olsson, musiker

Tobias Edvardsson, musiker

Lina Melander, musiker

Erik Mjönes, musiklärare, musiker

Jorge Alcaide, musiker

Helena Fornegård, musikpedagog och körledare

Hannah Tolf, musiker

Alexandra Salafranca, musiker

Amanda Andreas, musiker

Tina Glenvik, sångerska och regissör

Åsa Gustafsson, artist och musiker

Edo Bumba, musiker

Gustav Broman, musiker

Johan Rask, musiker

Martin Nurmi, musiker

Erik Nyberg, musiker

Olympa Dynarek, musiker

Lina Horner, musiker, låtskrivare

Malin Aghed, artivist

Mushtaq Khorsand, musiker