Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Genom konkurrens på lika villkor får vi en åkeribransch där förarna kan bidra till bättre godstransporter, fler jobb, ökad trafiksäkerhet och mindre klimat- och miljöbelastning, skriver Anna Johansson (S), infrastrukturminister, i en replik.

I dag utsätts många seriösa åkerier för osund konkurrens. Det handlar både om utländska åkerier och åkerier baserade i Sverige som snedvrider konkurrensen genom att dumpa löner och undviker att betala skatt.

På Dagens Arena skriver Lars Lindgren och Tommy Jonsson från Transportarbetareförbundet att politiken måste ta tag i åkeribranschen.

Politiken tar tag i åkeribranschen. För regeringen är schyssta villkor för alla lastbilschaufförer en högt prioriterad fråga. Det måste bli ordning och reda på vägarna. Dålig arbetsmiljö, lönedumpning och skattefusk leder till en prispress nedåt på lastbilstransporterna. Det gör även att incitamenten minskar för att sänka bränsleförbrukningen. Det är lastbilstrafikens utsläpp som ska sänkas – inte chaufförernas löner.

Sedan regeringen tillträdde för lite drygt två år sedan har en rad reformer för ordning och reda på vägarna genomförts. En sanktonsavgift på 40 000 kronor vid brott mot EU:s regler för gränsöverskridande lastbilstrafik, de så kallade cabotagereglerna har införts. Polis och tull har nu även möjlighet att låsa fast hjulet på en lastbil om böter inte betalas eller om fordonet anses vara trafikodugligt. Polisen får dessutom 25 miljoner kronor extra per år fram till 2020 för utöka kontrollerna av lastbilstrafiken.

Regeringen har även gett ett omfattande yrkestrafikuppdrag till Transportstyrelsen som ska redovisas i maj nästa år. I uppdraget ingår en översyn av det så kallade beställaransvaret som rör vilka skyldigheter beställaren av en transport har.

Som Lars Lindgren och Tommy Jonsson skriver är det flera EU-regler som styr lastbilstrafiken. Under nästa år väntas en större översyn av dessa regler ske i ett vägtransportpaket från EU. Det är en av de viktigaste frågorna för regeringen i EU-arbetet nästa år. När EU:s transport- och infrastrukturministrar möttes för två veckor sedan tog jag upp att översynen av reglerna måste bidra till ordning och reda på vägarna.

Jag gläds över att den starka svenska ekonomin gör att det just nu går bra för många svenska åkerier. Särskilt det rekordstora bostadsbyggandet skapar en stor efterfrågan på lastbilstransporter.

Konkurrens ska ske på lika villkor. På så sätt får vi en åkeribransch där förarna kan bidra till både bättre godstransporter och därmed fler jobb, ökad trafiksäkerhet och mindre klimat- och miljöbelastning.

Anna Johansson (S), infrastrukturminister