Problemtiken inom åkeribranschen kommer i slutändan bli samhällsfarlig och affärsmodellerna kommer sprida sig till övriga förbund inom LO-familjen, skriver Lars Lindgren, förbundsordförande och Tommy Jonsson, Ordning & Reda projektet.

Det sägs ofta att hela åkerinäringen är på väg att gå åt skogen. Så är inte fallet. En stor del av åkerinäringen går bra och vi är i ett stort behov av yrkeschaufförer, därför behövs rekrytering till våra gymnasieprogram som utbildar yrkeschaufförer.

Den del som inte är schysst, är bland annat dragbilsbranschen – speditörer använder sig av baltiska åkerier med chaufförer som lever under slavliknande villkor. De chaufförer vi pratat med får åka hem två gånger per år för att träffa sina nära och kära. Vi har också de svenska åkerier som bedriver sin verksamhet utan anställda. Man öppnar utländska filialer och hyr in arbetskraften därifrån, eller så använder man sig av utländska bemanningsföretag för att undkomma skatter och sociala avgifter. De skatteintäkter vi går miste om som skall gå till välfärd, är av ofantliga summor.

Sen har vi de EU-direktiv som direkt påverkat åkeribranschen negativt. De direktiven vi pratar om är kombidirektivet, utstationeringsdirektivet och reglerna gällande cabotage. De har inte hängt med i utvecklingen.

Vad var syftet med direktiven? Jo, att minska tommilen på våra vägar samt ur miljöhänsyn, alltså få över mer gods på järnväg för att minska miljöpåverkan.

Vad blev då resultatet? Jo, med hjälp av direktiven har de utländska åkerierna och speditörerna fått verktyg att bedriva sin verksamhet på permanent basis i Sverige, och därmed undkomma skatter och sociala avgifter. Inget av målen om att minska tommilen eller ta bättre miljöhänsyn har uppfyllts.

I dag kör utländska aktörer gods från våra kombiterminaler till en ersättning som våra seriösa aktörer inte kan mäta sig med. Det resulterar i både dumpade priser på transporterna och dumpade löner. I dag är det billigare att transportera en container via vägnätet i stället för på järnväg. Med andra ord har grundsyftet med miljöaspekten helt spelat ut sin roll.

Vi har också utländska aktörer som hyr uppställningsplatser i Sverige och kör internationell trafik med Sverige som utgångsland. Man kör sedan en transport till exempelvis Norge och får därmed påbörja en ny period i Sverige med tre inrikestransporter under sju dagar. Med ett sådant upplägg kan man bedriva regelrätt linjetrafik i Sverige. Och direktivet att minska tommilen samt ur miljöaspekten är ett slag i luften.

I våra ögon är, vare sig det rör sig om kombidirektivet eller regelverket om cabotage, det utstationerad arbetskraft. Och då är det svenska kollektivavtal som ska gälla, punkt slut!

Gör våra beslutsfattare inte något åt problematiken snart så kommer det här i slutändan bli samhällsfarligt och affärsmodellerna kommer sprida sig till övriga förbund inom LO-familjen.

Vi behöver ordning och reda i åkeribranschen, och kampen om jobben får aldrig gå ut på att sänka löner.

Lika lön för lika arbete gäller, oavsett nationalitet!

Lars Lindgren, förbundsordförande Transport
Tommy Jonsson, Ordning & Reda projektet