Arbetsförmedlare och debattör
Johan Berg

debatt Svenskt Näringsliv låter tyckande gå före fakta i sin iver att svartmåla Arbetsförmedlingen. I detta lobbyarbete, där miljarder står på spel, användes dessutom uppgifter som inte stämmer, skriver Johan Berg Arbetsförmedlare.

Arbetsförmedlingen förmedlar jobb. Men det finns anledning för motståndare till Arbetsförmedlingen att svartmåla Sveriges mest kritiserade myndighet för att inte lyckas med sitt uppdrag. Miljarder står på spel.

Svenskt Näringsliv är nog den organisation som i störst utsträckning har lobbat för en privatisering av Arbetsförmedlingen. I detta lobbyarbete har man tagit fram rapporter för att påvisa myndighetens misslyckande med att förmedla jobb.

Nu har det uppdagats att uppgifterna i *rapporterna inte alls stämmer och Svenskt Näringsliv har efter åtta år valt att dra tillbaka rapporterna, vilket är en skandal.

I sina rapporter drar Svenskt Näringsliv slutsatsen att arbetsförmedlare förmedlar mindre än ett jobb i månaden, uppgifter baserade på SCB:s arbetskraftsundersökningar.

När jag granskade uppgifterna närmare och kontaktade rapportförfattarna ville två av dem inte svara på frågan hur uppgifterna tagits fram. Stefan Fölster, den välrenommerade forskaren och tredje rapportförfattaren, kunde inte svara på hur uppgifterna tagits fram.

Arbetsförmedlingen förmedlar hela 64 procent fler jobb mellan 2009 och 2011 än vad Svenskt Näringsliv påstår.

När jag kontaktar en expert på Svenskt Näringsliv konstaterar hen att uppgifterna i rapporterna är ”slarvigt framställda”. Med det uttryckt att uppgifterna som använts i svartmålningen därmed är falska.

Svenskt Näringslivs siffror är kraftigt i underkant. Arbetsförmedlingen förmedlar hela 64 procent fler jobb mellan 2009 och 2011 än vad Svenskt Näringsliv påstår.

SCB:s uppgifter anger hur personen fick informationen om jobbet, så kallad platsförmedling, något som i sig inte ger hela bilden av Arbetsförmedlingens bidrag till matchningen.

För förmedla jobb handlar även om att genom exempelvis utbildning och vägledning rusta människor och genom praktik och anställningsstöd skapa incitament för arbetsgivare att vilja anställa.

Faktum är att hela 34 procent av de arbetssökande uppger att Arbetsförmedlingen har bidragit till att de fått jobbet, osubventionerade jobb ej inräknade, enligt Arbetsförmedlingens Lämnatundersökning.

Många hade nog trott att Arbetsförmedlingens betydelse skulle minska i och med bemanningsföretagen och sociala medier. Men det visar sig att det är precis tvärtom.

Jämför man statistiken för åren 2015-2017 med statistiken för högkonjunkturen 2006-2008 visar det sig att Arbetsförmedlingen har ökat sin andel av platsförmedlingen med hela 20 procent, enligt SCB.

Något som även är uppseendeväckande är hur Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton på Twitter raljerar över avslöjandet om de falska uppgifterna, vilket visar på arbetsgivarorganisationens dystra och intressanta inställning till fakta.

För det är inte första gången som Svenskt Näringsliv låter tyckande gå före fakta. Deras förra vd Carola Lemne har påstått att en privatisering skulle leda till både minskade kostnader och fler förmedlade jobb, ett påstående som går stick i stäv med slutsatserna i Fores uppmärksammade rapport baserade på svensk och internationell forskning.

Det är en gåta att det dröjt åtta år innan det uppdagas att Svenskt Näringslivs uppgifter om Arbetsförmedlingen inte stämmer.

Förra året outsourcade Arbetsförmedlingen tjänster till privata aktörer för 6 miljarder, som därmed utför 60 procent av arbetsmarknadstjänsterna. Men det räcker inte, menar näringslivet.

Nu har Svenskt Näringsliv alltså valt att dra tillbaka *sina två rapporter.

Det är ytterst anmärkningsvärt hur en forskare av Stefan Fölsters kaliber kunnat bidra till att sprida falska nyheter. Samtidigt är det en gåta att det dröjt åtta år innan det uppdagas att Svenskt Näringslivs uppgifter, som använts som slagträ i debatten om Arbetsförmedlingen, inte stämmer.

Johan Berg är arbetsförmedlare och arbetsmarknadsdebattör

FAKTARUTA

AF: analys och Svenskt Näringslivs, som återkallats.

 *Fotnot : De båda nämnda rapporterna: 

”Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb” (Fölster & Sahlen 2010) 

”Få jobb förmedlas av Arbetsförmedlingen” (Sahlen & Eklöf 2013).