Arbetsförmedlare ordnar mindre än ett jobb i månaden i snitt har Svenskt Näringsliv kommit fram till i en egen undersökning. Bemanningsföretagen är mycket effektivare. Arbetsförmedlingen bör således privatiseras, lyder slutsatsen.

Resonemanget lider av många brister. För det första: den borgerliga regeringen har kraftigt minskat resurserna och försämrat verktygen myndigheten har till sitt förfogande. Inte konstigt då att resultaten inte blir lysande.

För det andra: att jämföra Arbetsförmedlingen med bemanningsföretag är att blanda äpplen och päron. Det handlar om två olika samhällsgrupper. Dagens bemanningsföretag hjälper bara människor som är lönsamma, i första hand personer som redan är etablerade på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen hjälper de som kanske inte är så lönsamma, som av en eller annan anledning blivit långtidsarbetslösa och har en svag koppling till arbetsmarknaden.

För det tredje: Undersökningen kanske inte ens stämmer. Enligt Arbetsförmedlingen själva har Svenskt Näringsliv missuppfattat siffrorna. I själva verket ordnar arbetsförmedlare två jobb i månaden i snitt. Varje jobb kostar därmed samhället ungefär 30 000 kronor. Om det kostar 30 000 för att en långtidsarbetslös ska hitta tillbaka till arbetsmarknaden tycker jag faktiskt att det låter som en ganska billig investering.

Det finns säkert mycket att förbättra inom Arbetsförmedlingen. Men att låta Manpower ta över tror jag inte en sekund på.