GÄSTLEDARE Privat arbetsförmedling har provats och är inte lösningen på matchningsproblemen. Däremot fyller den fickorna hos Svenskt Näringslivs medlemsföretag med nya sköna skattekronor. 

Återigen var det dags för vinstlobbyn att lägga i en växel, och återigen är ratten riktad mot Arbetsförmedlingen. Denna gång svartmålas myndigheten genom rapporten Bortom Arbetsförmedlingen Svenskt Näringslivs reformprogram för vår tids största förvaltningsreform” som presenterades vid ett seminarium i onsdags.

Här lyfter arbetsgivarnas organisation upp och hårdvinklar de senaste årens brister inom arbetsmarknadspolitiken, och lastar dem självfallet på myndigheten. Syftet är uppenbart – Svenskt Näringsliv vill fylla medlemsföretagens fickor med vinst från ännu en skattefinansierad verksamhet vid sidan om skola, vård och omsorg.

»Allt behöver inte vara så svårt – man kan väl pröva och se vad som händer«, sa Caroline af Ugglas, vice vd på Svenskt Näringsliv, innan seminariet avslutades.  Svenskt Näringsliv menar att man snabbt och enkelt borde kunna stryka Arbetsförmedlingens kärnuppdrag och helt låta privata aktörer ta över ansvaret för förmedlandet av jobb. Tanken är att aktörerna ska kontrakteras genom resultatbaserade ersättningar, vilket bör leda till att marknaden, genom »valfrihet bland de arbetssökande«, konkurrerar ut de oseriösa företagen som inte levererar ett tillräckligt bra resultat.

Men faktum är att den privata arbetsförmedlingen redan finns och successivt har ökat i omfång sedan 1993.

Men faktum är att den privata arbetsförmedlingen redan finns och successivt har ökat i omfång sedan 1993 då lagen om privat arbetsförmedling kom till. I slutet av 2017 deltog cirka 25 000 arbetslösa i Arbetsförmedlingens upphandlade tjänst »Stöd och matchning« som tillhandahålls av närmare 200 privata aktörer. Därtill upphandlas hundratals privata aktörer för att förkorta vägen från arbetslöshet till arbete genom insatser av, mer eller mindre, rustande karaktär, såsom yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar, förberedande insatser och yrkessvenska.

Enligt Arbetsförmedlingen gick nästan sex miljarder kronor till externa leverantörer av dessa tjänster enbart under 2017 – en utgift som Svenskt Näringsliv påstår tillhör den statliga arbetsmarknadspolitiken (i denna summa är kostnaderna för att handla upp och kontrollera de externa leverantörerna inte inkluderade). De sex miljarderna är nästan vad Arbetsförmedlingens egna 15 000 anställda och lokaler årligen kostar.

Samtidigt ger forskningen inga belägg för att privata aktörer är bättre på att få arbetslösa i jobb än Arbetsförmedlingen, eller att det skulle vara billigare för skattebetalarna för den delen. Snarare är risken stor för det omvända.

Privatiseringsivern inom arbetsmarknadspolitiken och tanken om ersättningar till företag med goda resultat är inte ny på något sätt, även om tongångarna har höjts i debatten de senaste åren.

Den förra alliansregeringen experimenterade med privata jobbcoacher år 2009 och etableringslotsar år 2010. De pinsamma resultaten borde vara skäl nog att skrota förslagen om en helt privatiserad arbetsmarknadspolitik.

  • Jobbcoacherna skulle snabbt vägleda arbetslösa men avskaffades 2013 efter dåliga resultat och avslöjanden om att de ägnar sig åt healing och beröringsterapi.
  • Etableringslotsarna skulle genom valfrihet locka nyanlända och snabbt få in dem i arbete, men skrotades 2015 efter att det visat sig att flera aktörer ägnade sig åt oseriös och brottslig verksamhet – ja, till och med rekrytering till terrororganisationer.

Att ännu en gång »pröva och se vad som händer« är inte vad svensk arbetsmarknadspolitik behöver.

Det vore bättre om debatten kunde handla om de verkliga orsakerna till varför det är så svårt att matcha arbetssökande med de lediga jobben på arbetsmarknaden.

En kvalificerad gissning är att det beror på otillräcklig utbildning, språkkunskaper, erfarenheter och kontakter bland de arbetssökande, samt för höga krav och diskriminering bland arbetsgivarna.

Inget av det går att lösa genom privatisering.

Adnan Habibija går Aftonbladets utbildning Ledarskriv och praktiserar på Dagens Arena.