I veckan som gått har vi på olika sätt blivit smärtsamt påminda om det laglösa tillstånd som råder. Det är svårt att ta in verkligheten bakom siffrorna i nyhetsrapporteringen.

Syrien blöder. I veckan som gått har vi på olika sätt blivit smärtsamt påminda om det laglösa tillstånd som råder. Det är svårt att ta in verkligheten bakom siffrorna i nyhetsrapporteringen.

Över 100 000 människor har hittills dött i kriget i Syrien. Antalet civila dödsoffer är högt. I veckan kom två rapporter som hjälper till att sätta en bild av denna ohyggliga verklighet. Rapporten ”Stolen Futures” är den första kartläggningen av hur och i vilken omfattning barn dödas. Man talar om fler än 11 000 barn som dödats av bomber i sina hem, när de köar för mat eller är på väg hem från skolan. De blir ihjälskjutna av kulor i korseld, är måltavlor för krypskyttar, blir torterade och gasade till döds.

I måndags släpptes rapporten ”Violence against women, breeding wound in the Syrian conflict” som belyser den ökade användningen av våldtäkt, tortyr och andra former av våld mot kvinnor i inbördeskrigets Syrien. Rapporten beskriver hur övergrepp mot kvinnor och sexuellt våld har blivit en medveten taktik som används systematiskt för att attackera den andra parten.

I måndags meddelade FN;s generalsekreterare Ban Ki-moon att den så kallade Geneve II-konferensen, där en politisk lösning på konflikten ska diskuteras, kommer att äga rum i januari. Det är hoppfullt. Samtidigt är utmaningarna stora. Det återstår att se om de olika parterna i konflikten är beredda att komma till Geneve, och vilka som kommer bjudas in att delta.

För några veckor sedan hade jag förmånen att vara med på en konferens i Amman. Syrian Women Network som stöds av Palmecentret, var en av de aktörer som deltog. Ett 40-tal syriska kvinnor som representerar en bredd av olika civila organisationer och nätverk inom och utom Syrien fanns samlade i Amman för att diskutera på vilket sätt kvinnorna bör finnas med i fredsförhandlingarna.

Alla var överens om att de väpnade striderna måste upphöra och att man måste hitta en politisk lösning på konflikten. Tankar och åsikter bröts mot varandra, men när mötet var slut hade man kommit fram till ett antal grundläggande ståndpunkter som man var överens om.

Det handlar om krav på kvinnors delaktighet i förhandlingarna, behovet av att häva belägringen av städer och regioner för att kunna leverera mat och medicin till folket, och frigivning av godtyckligt arresterade civila personer.

Mötet var en del av en viktig process. Krig har alltid påverkat kvinnor och män på olika sätt. I rapporteringen från kriget i Syrien blir det tydligt att kvinnor är offer i konflikten. Samtidigt är det lika uppenbart att kvinnor inte automatiskt ses som aktörer i sökandet av en lösning. I de delegationer som representerar olika parter i konflikten och som man försöker få till förhandlingsbordet i Geneve, är kvinnor underrepresenterade.

Just därför var mötet i Amman så viktigt. Dels för att kvinnor självklart har rätt till makt och inflytande i de politiska processerna. Dels för att erfarenhet visar att kvinnors deltagande faktiskt bidrar till en mer långsiktigt hållbar fred. Vikten av att införa ett genusperspektiv på konflikter och öka kvinnors deltagande i fredsprocesser slås dessutom fast i FN:s säkerhetsråds resolution 1325.

Övertygelsen om att det går att finna en förhandlingslösning på konflikten, liksom viljan att bidra till det, är den viktigaste drivkraften för fred. Det är lätt att känna uppgivenhet när datum för förhandlingar ständigt skjuts framåt, samtidigt som kriget varje dag fortsätter att skörda hundratals liv. Men från mötet i Amman har jag med mig en känsla av hopp.

Stina Oskarsson är chef för enhet Öst på Olof Palmes Internationella Center

Faktaruta:
Rapporten “Stolen Futures: The Hidden Toll of Child Casualties in Syria” är framtagen av Oxford Research Group och hittas här: http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/publications/briefing_papers_and_reports/stolen_futures

Rapporten ”Violence against women, breeding wound in the Syrian conflict” är skriven av Euro Mediterranean Human Rights Network och hittas här: http://www.euromedrights.org/eng/2013/11/25/international-day-for-the-elimination-of-violence-against-women-violence-against-women-bleeding-wound-in-the-syrian-conflict/

I våras bildade ett hundratal kvinnor The Syrian Women Network med stöd av Palmecentret. Nätverket samlar organisationer och individer i och utanför Syrien som representerar en mångfald av regioner, generationer, etniska grupper och yrkestillhörigheter. Nätverket arbetar för jämställdhet, fred och demokrati. Målet är att öka kvinnornas inflytande i fredsprocessen och i ett framtida, fredligt Syrien. Du kan stödja deras arbete genom att sätta in en gåva på plusgiro 570-2 och märka den med Syriens kvinnor. Läs mer här: http://www.palmecenter.se/Vad-tycker-vi/Artikelarkiv/Mena-regionen/Syrien/Artiklar/130825-Stod-Syriens-kvinnor/