Mårten Roslund, MP

almedalen17 Om Socialdemokraterna verkligen drömmer om en mittenregering behöver de slakta några heliga kor. Stefan Löfven måste öppna för att sänka skatten på inkomster, anställningar och innovationer, skriver Mårten Roslund, miljöpartist och tidigare språkrör för Grön Ungdom

Socialdemokratin har gjort »den totala idélösheten till sin politiska ideologi«, skrev Olof Palme och Assar Lindbeck 1954. Att de röda har svårt att förnya sig är ingen nyhet, men den senaste tiden har detta fått ny aktualitet.

I ett Europa som rör sig allt snabbare har socialdemokraterna i vissa länder helt utraderats.

De svenska Socialdemokraterna har lägre stöd än på 50 år. Ändå verkar de vara inställda på business as usual. Trots den massiva kritiken mot exempelvis Arbetsförmedlingen kämpar Socialdemokraterna outtröttligt för att behålla nuvarande system. När det skakar i opinionen är det lockande att klamra sig fast vid reliker från forna glansdagar.

Men om Socialdemokraterna har börjat älska sina verktyg mer än själva samhällsbygget ligger Sverige illa till.

Skattesystemet och delar av jobbpolitiken har passerat bäst före-datum. Från TCO och Saco såväl som Svenskt Näringsliv är beskedet samstämmigt: höga skatter på jobb och företagande gör att utbildning blir olönsamt och att svenska uppfinningar slås ut på den internationella marknaden.

Oavsett utformning på nästa regering måste skatten på inkomster, anställningar och innovationer sänkas.

Men om Socialdemokraterna har börjat älska sina verktyg mer än själva samhällsbygget ligger Sverige illa till.

Socialdemokraterna säger blankt nej. Därmed går de miste om de vinster som nya skattebaser innebär. Med skatt på fastigheter kan staten dra in mer från de välbärgade och stärka omfördelningen av kapital. Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna är dessutom överens om att växla sänkta skatter på arbete mot ett högre pris på miljöförstöring.

Om Socialdemokraterna på allvar drömmer om en regnbågskoalition behöver de slakta några heliga kor.

Redan idag ställer Socialdemokraternas dogmer emellertid till med bekymmer. Regeringen har som bekant tagit sikte på EU:s lägsta arbetslöshet.

I flera grupper ser det lovande ut, men bland nyanlända är utvecklingen dyster. Den som vill studera bör givetvis få göra det, men när vägen till gymnasiet är övermäktig behöver det finnas alternativ.

Ändå har Socialdemokraterna envist motarbetat jobb som är enkla att kvalificera sig till. De största förlorarna är människor som flytt undan krig och katastrofer, som gör vad de kan för att etablera sig i sitt nya land.

Om Socialdemokraterna på allvar drömmer om en regnbågskoalition behöver de slakta några heliga kor.

I SVT2:s senaste partiledardebatt (14/5) tycktes verkligheten ändå ha kommit ikapp Socialdemokraterna. Stefan Löfven betonade flera gånger att RUT-avdragen skapat nya jobbtillfällen i tjänstesektorn.

Detta är förstås Miljöpartiets idé, men Socialdemokraternas förslag har varit för verkningslösa för att skryta om. Av de nästan 90 000 jobb som partiet utlovat i form av utbildningskontrakt, extratjänster, beredskaps- och traineejobb har knappt 7000 blivit verklighet. Det är mindre än åtta procent.

Socialdemokraternas ambivalenta inställning till RUT-avdraget blottar ytterligare ett problem. Under mandatperioden har partiet flera gånger förklarat att de väljer samhällsbygge före skattesänkningar.

Ändå var partisekreterare Lena Rådström Baastad plågsamt oförberedd när hon i Ekots lördagsintervju (4/3) försökte svara på varför intäkterna till statskassan ökade under alliansens tid.

Egentligen är det inte så konstigt att Socialdemokraternas partisekreterare hade svårt att värja sig mot journalistens frågor.

Du kan inte ena dagen berätta om hur skattesänkningar på service sätter fler människor i jobb och minskar kostnaden för arbetslöshet, för att andra dagen hävda att skattesänkningar krossar den svenska välfärden. Det är en direkt motsägelsefull retorik.

I längden står en framtida regeringsbildning på spel när Socialdemokraterna talar med kluven tunga. Stefan Löfven har varit tydlig med att han gärna ser Centerpartiet och Liberalerna i ett framtida samarbete.

Men den som gör skattesänkningar till sin yttersta fiende kan rimligen inte samtidigt tigga stöd från partier som företräder den typen av ekonomisk politik. Vem vill ta en sådan utsträckt hand?

Sverige behöver en målmedveten regering som kan tackla klimatutmaningen och skapa jobbtillfällen för invånare med olika bakgrund.

Nu måste Stefan Löfven lägga tyngd bakom orden om en mittenkoalition. Socialdemokraterna borde i god tid före valet öppna för att kraftigt sänka skatten på inkomster, anställningar och innovationer, samt för andra reformer som enligt beprövad erfarenhet ger en mer inkluderande arbetsmarknad. Det banar väg för en helt ny regering, men framför allt för ett Sverige som står bättre rustat för framtiden.

 Mårten Roslund är miljöpartist och f.d. språkrör för Grön Ungdom