ledare I svensk eldebatt är det helt normalt att stå i talarstol och prisa marknaden samtidigt som man för närmast planekonomiska resonemang. Eller att som Vänsterpartiet vara helt inkonsekventa i EU-politiken.

Vädret blev mildare. Minst lika skönt var det att den överhettade eldebatten svalnade. Det var länge sedan vi såg en debatt med så ogenerat inkonsekventa och förenklade resonemang som vi hört de senaste veckorna.

Längst gick Liberalerna som hoppas vinna väljare på stabila elpriser och verkar ha hittat en egen magisk formel: ”Elpriset och tillgången skall inte vara beroende av väder och vind” löd budskapet i sociala medier. Eh? Eftersom efterfrågan är kraftigt beroende av temperaturen hör det till grundkursen i marknadsekonomi att priset kommer påverkas. En svensk sommarmånad förbrukar vi drygt 8 TWh. I januari i år gjorde vi av med över 15 TWh. Tillgång och efterfrågan, någon? Ingen som själv behövt skärskåda en elräkning är överraskad av att både pris och förbrukning är högre på vintern.

Antingen är vi med på en marknad och priset sätts därefter, eller så stänger vi gränsen.

Att effektreserven i Karlshamn förbrukar 140 000 liter olja i timmen när den körs för full effekt blev förstås ett frestande budskap för högerpartierna i sociala medier. Det motsvarar koldioxidutsläpp om cirka 420 ton i timmen. Det är mycket, men reaktionerna från partier som samtidigt vill sänka (!) skatten på bensin och diesel saknar faktiskt proportioner. Enbart personbilstrafiken släpper ut nästan tre gånger så mycket koldioxid i timmen. Dygnet runt. 8760 timmar om året. Karlshamnsverket har de fem senaste åren varit i drift i genomsnitt 67 timmar per år.

Då är vi inne på nästa marknadsekonomiska grundkurs. Den om marginalintäkt och marginalkostnad. Om den svenska effektreserven körts mindre än tre dagar per år under de fem senaste åren, hur sannolikt är det att marknaden investerar i modernare och renare teknik? Vad skulle elpriset behöva vara för att anläggningen skulle bära sig då? Det parti som på allvar vill att Karlshamnsverket konverteras till något miljövänligare får nog ställa den kostnaden mot hur pengarna skulle kunna användas någonstans där de gör nytta hela året och inte bara tre dagar.

I svensk eldebatt är det helt normalt att stå i talarstol och prisa marknaden samtidigt som man för närmast planekonomiska resonemang. Debatten förs som att elpriset helt saknar betydelse för företags vilja att investera i energiproduktion. Debatten förs som om svensk industri ska kunna konkurrera med låga elpriser samtidigt som vi ska exportera el. Det är lite som att lova lägre pris på Volvo-bilar samtidigt som de ska kunna säljas dyrare i på export.

Antingen är vi med på en marknad och priset sätts därefter, eller så stänger vi gränsen. Att partier som driver på för utbyggnad av det europeiska elnätet för att vi ska kunna exportera mer el inte förmår förstå att priset då kommer påverkas av efterfrågan i andra länder borde vara åtminstone lite pinsamt för företrädare men fina examina och ibland till och med doktorsgrader i ekonomi.

Ett parti som förstår ett planekonomiskt resonemang när de ser det är förstås Vänsterpartiet. Säga vad man vill, men de fattar i alla fall att priset är högt på grund av efterfrågan utanför Sveriges gränser. Vad göra? Stoppa utbyggnaden av kablar och stryp exporten. Utan tyskar som driver upp priset blir det billigare här. Ett konsekvent resonemang? Nja. Vänsterpartiet vill att vi ska kunna exportera överskott av el ändå. Stäng gränsen, fast bara lite.

Mest inkonsekvent är resonemanget ändå i relation till partiets EU-politik. Vänsterpartiet säger sig vilja ”använda EU till att sätta betydligt högre klimatambitioner för utsläppsnivåer, energieffektivisering, och krav på förnybar energi”. Det går svårligen ihop med besked om stopp för export av miljövänlig el eller påståendet om att ”energipolitiken är ett nationellt ansvar och ska så förbli”. Det blir helt enkelt lite svårt att kräva att EU ska stoppa kolkraften till 2030 då. Och hur tänker sig partiet att, som de skriver, progressiva länder ska kunna gå före och ”bana väg för att fler lever upp till Paris-avtalet” om inte den gröna energin får exporteras och hjälpa till att konkurrera ut det fossila?

Kan man önska sig en bättre energidebatt till jul? Eller i alla fall innan det blir riktigt kallt nästa gång? Tänkte jag för mig själv, men då lanserade Ebba kravet på sänkt vinterskatt.