Mikael Johansson, Magnus Pettersson, Johan Lindholm, Jonas Wallin, Valle Karlsson.

Global Deal Det är dags att skicka den svenska partsmodellen på export! Vi utmanar därför våra motparter och de svenska storbolagen att tillsammans med oss ta ställning för Global Deal, skriver ordföranden  i Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko.

Idag är det världsdagen för Decent Work. Det är nu drygt ett år sedan den svenska regeringen. lanserade Global Deal – ett initiativ för ett nytt globalt handslag för en stärkt social dialog för anständiga arbeten och en inkluderande tillväxt på den globala arbetsmarknaden.

Under året har de svenska bygg- och träfacken tillsammans med det globala byggnads- och träfacket BWI anslutit sig till initiativet och utmanar nu sina motparter i Sverige och globalt att ansluta sig.

I dagens Sverige tar vi många grundläggande mänskliga rättigheter för givet. Ett exempel är rätten att organisera sig fackligt och att få förhandla kollektivt. Det är långt ifrån verkligheten för arbetstagare världen över där trenden snarare är att allt fler är mer utsatta och rättigheter inskränks i allt större utsträckning.

Enligt världsfacket ITUC:s rättighetsindex, som kartlägger 142 av världens länder, har antalet länder där arbetstagare utsatts för våld ökat från 36, år 2015, till 52, år 2016. 57 % av länderna utesluter vissa arbetstagare från rätten att förhandla kollektivt. 69 % utesluter vissa yrkesgrupper från strejkrätten. I 50 av länderna begränsas yttrandefriheten och mötesfriheten.

Enligt världsfacket ITUC:s rättighetsindex, har antalet länder där arbetstagare utsatts för våld ökat från 36, år 2015, till 52, år 2016.

Situationen för arbetstagare har blivit sämre på alla världens kontinenter, och detta bidrar till att inkomstklyftorna i världen ökar. Antalet arbetssökande migranter ökar i världen, samtidigt som de osäkra arbetsvillkoren breder ut sig. Den informella ekonomin, som medför en enorm utsatthet, ökar och majoriteten av världens arbetstagare arbetar informellt.

Globaliseringen är i grunden något positivt. Men samtidigt är avarterna för många när det är för få som verkligen får del av utvecklingen. Det beror på att många stater misslyckas med att säkerställa sina skyldigheter som gäller mänskliga rättigheter och att företag inte heller tar det ansvar som åligger dem.

Det är därför inte förvånande att globaliseringen är mer ifrågasatt än på mycket länge. Det är av stor vikt att i verkligheten visa att globaliseringen är till nytta för mer än bara investerare och redan priviligierade.

Det är helt enkelt en överlevnadsfråga för oss som tror på den.

Vi är den första generationen som har möjligheten att utrota fattigdomen globalt. Men då måste fler få del av tillväxt och framgångar.

Enligt experterna är vi den första generationen som har möjligheten att utrota fattigdomen globalt.

Men då måste fler få del av tillväxt och framgångar. Det är därför Global Deal initiativet är så viktigt, det är en rejäl möjlighet och verktyg för att uppnå ett hållbarare globalt arbetsliv.

Idag arbetar vi fackligt globalt med att bevaka och kräva att länder och företag ratificerar och respekterar ILO:s åtta kärnkonventioner som utgör den globala minimistandarden för arbetsvillkor i hela världen.

Det finns också en internationell enighet om ILOs Decent Work Agenda som syftar till att uppnå social rättvisa för en rättvis globalisering. Sammantaget handlar det helt enkelt om grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet där sysselsättning och anständigt arbete är centrala faktorer för att minska fattigdomen i världen.

Det är dags att skicka den svenska partsmodellen på export!

Vi utmanar därför våra motparter och de svenska storbolagen att tillsammans med oss ta ställning för Global Deal. Det är dags att vi tillsammans kan göra vår del för att förverkliga de globala utvecklingsmålen och Agenda 2030. För oss är Global Deal ett av verktygen som vi kan använda för att utrota fattigdom, öka jämlikhet och ekonomisk utveckling som gynnar arbetstagare, företag och samhällen.

Global Deal är en schysst deal för mänskliga rättigheter i arbetslivet och en inkluderande tillväxt för alla.

Johan Lindholm är ordförande för Byggnads

Valle Karlsson är ordförande för Seko

Jonas Wallin är ordförande för Elektrikerna

Magnus Pettersson är ordförande för Fastighets

Mikael Johansson är ordförande för Målarna

Fotnot: 6F är ett samarbete mellan fackförbunden, Byggnads, Elektrikerna, Fastighetsanställdas Förbund, Målarna och Seko.