Farida al-Abani (Foto: Oscar Stenberg)

debatt Gång på gång kommer nya rapporter om missförhållanden inom djurindustrin. Vi måste sluta agera förvånade och istället agera för förändring i den svenska djurhållningen, skriver Feministiskt initiativs partiledare Farida al-Abani.

I januari avslöjades djup misär i Uppdrag Gransknings reportage Arlagården. Branschen kallade det för “ett enskilt fall”. Den 13 maj visade Uppdrag Granskning i ett nytt reportage att 210 gårdar fick föreläggande från länsstyrelserna för att ha brutit mot djurskyddslagen under 2019. En lång rad skrämmande exempel på vanvård tas upp ur föreläggandena – kroppsskador och sjukdomar, brist på vatten och foder, djur med intorkad gödsel på kroppen.
Endast 7,5 procent av gårdarna som har nötdjur inspekterades i fjol. Av dessa utgör 210 gårdar cirka 20 procent. Mörkertalet lär därmed vara många gånger större.

I det senaste programmet säger LRF:s ordförande avfärdande att detta är en “marginell företeelse” och upprepar att det “inte är den generella bilden av svensk djurhållning”.

Detta är inte bilden av svensk djurhållning som LRF vill sprida, men det är uppenbart verkligheten inom svensk djurhållning.
För det är självklart att lobbyorganisationen LRF och branschens företag vill visa upp en bild av industrin som tilltalar kunder. Och inte den dystra verkligheten för både bönder och främst för djur.

Djurskyddsfrågorna ska inte ligga hos Jordbruksverket.

Dagens svenska djurskydd begränsas kraftigt av att lagstiftning och kontroll ligger under Näringsdepartementet. En intressekonflikt uppstår när departementet i huvudsak ansvarar för frågor som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, regional tillväxt, innovation, landsbygd och livsmedel. Djurens rättigheter blir underordnade ekonomiska krafter och tillväxt.

Feministiskt initiativ verkar för djurens rättigheter – att de inte utsätts för lidande orsakat av människor. Idag råder det en stor diskrepans mellan den djurskyddslagstiftning som finns och vad djur utsätts för i Sverige. Självklart är det viktigt att den lagstiftning vi har också följs. För att tillgodose detta krävs en rad reformer av djurskyddslagen och kontroller av att den följs. Djurskyddsfrågorna ska inte ligga hos Jordbruksverket. En djurskyddsmyndighet behöver återinrättas. Resurserna till myndigheten måste också vara tillräckliga för att målsättningen med djurskyddslagen ska kunna uppnås.

Feministiskt initiativ vill:

  • Återinrätta en djurskyddsmyndighet som tar över det centrala ansvaret för djurskyddet från länsstyrelserna, vilka på grund av bristande resurser inte når sin målsättning om hur många kontroller som ska genomföras.
  • Upprätta en djurbalk som samlar djurskyddslagen och andra lagar rörande djur för ett säkrare rättsläge, samt tillsätta djurskyddsåklagare i hela landet som har fördjupade kunskaper om djur.
  • Genomföra fler djurskyddskontroller.
  • Att djurskyddsmärkning av varor och tjänster införs för att underlätta för konsumenter att undvika de djurskyddsmässigt sämsta varorna och tjänsterna.
  • Minska den storskaliga uppfödningen av djur för mat och samtidigt främja odlingen av vegetabilier och framställningen av vegetarisk mat i Sverige och Europa.

 

Farida al-Abani, partiledare Feministiskt initiativ