Anna Danielsson Öberg. Foto: Jenny Lindahl

fredagskrönika Snart börjar anställda sägas upp på Arbetsförmedlingen och lokalkontor läggas ner. Men det kommer mera. Exakt vad är dock högst oklart.

Det är bara en och en halv månad sedan Arbetsförmedlingen meddelande att 4 500 anställda skulle sägas upp. I förra veckan kom beskedet att 130 lokalkontor läggs ner. Och snart kommer effekterna av de omfattande åtgärderna att märkas. I april, räknar Arbetsförmedlingen med att de första uppsägningarna sker och redan om några veckor kommer tydligare besked om lokalkontoren.

Men även om många av de berörda säkert tycker att de här förändringarna är jobbiga – oavsett om man blir uppsagd eller inte – är det bara början. Den stora förändringsbomben finns i januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. I avtalet konstateras att vissa delar av verksamheten ska privatiseras, samtidigt ska Arbetsförmedlingen ha kvar sitt myndighetsansvar för olika funktioner. Hur den här förändringen ska se ut vet dock ingen ännu.

På ett seminarium som TCO-förbundet ST arrangerade i förra veckan lovade centerpartiets Martin Ådahl ett grundligt men snabbt förändringsarbete. När mer tydliga besked kommer gav han inget svar på. Samtidigt underströk han vikten av att tidpunkten för när förändringarna ska vara genomförda verkligen uppnås. Det innebär att förändringsarbetet ska vara fullt genomfört om två år, år 2021.

Det som också verkar helt klart är att de anställda inte kan räkna med speciellt mycket stöd just nu från partierna bakom januariavtalet.  I förra veckan beslutade visserligen regeringen att Arbetsförmedlingens anslagskredit höjs. Det betyder att myndigheten får låna pengar av sin egen budget – en begäran som kom redan i december. Sammantaget innebär höjningen en ökning med 152 miljoner kronor. Med tanke på att den totala verksamheten (inklusive olika former av ersättningar till arbetslösa) kostar runt 70 miljarder kronor är det oerhört lite pengar. De räcker inte till att lindra några effekter av varslen, möjligen kan de användas för att betala ökade kostnader för de hyresavtal som sägs upp.

Ännu så länge finns det inga tecken på att företrädarna bakom januariavtalet lyssnar på invändningarna.

Den fackliga kritiken från förbund som har medlemmar på Arbetsförmedlingen har varit hård. ST:s ordförande Britta Lejon beskriver myndighetsledningens beslut att lägga ner kontor som på tok för långtgående. I praktiken innebär nedläggningarna och uppsägningarna att ett fortsatt reformarbete är omöjligt, anser hon och kallar ledningens beslut för ett historiskt misstag. Akademikerförbundet SSR:s förbundsordförande Heike Erkers och förbundets samhällspolitiska chef Ursula Berge beskriver uppsägningarna som huvudlösa och kräver att mer pengar anslås till Arbetsförmedlingen.

Och nu försöker facken lugna ner förändringsarbetet på olika sätt. ST:s förbundsledning har visserligen gett upp tankarna på att försöka övertyga de ansvariga bakom januariavtalet att backa från sina förslag. Istället är förhoppningen att oroliga riksdagsledamöter och kommunpolitiker ska se till att den pågående förändringen av Arbetsförmedlingen hejdas. Flera kommunpolitiker har också uttryckt oro över att nedläggningen av lokalkontor kommer att drabba främst glesbygd.

En oro som flera fackliga företrädare uttrycker är att arbetsmarknadspolitiken försämras och att arbetslösa får betydligt sämre stöd än i dag. Förbundsordförande från de fyra Saco-förbunden Sveriges Arbetsterapeuter, Akademikerförbundet SSR, Fysioterapeuterna och Sveriges Psykologförbund konstaterar att så många som 80 procent av de arbetssökande står långt från arbetsmarknaden. Nu är det i högsta grad oklart vilken typ av stöd som kommer att erbjudas dem, enligt facken.

Men det är inte enbart fackliga företrädare som anser att förändringsarbetet inom Arbetsförmedlingen går för snabbt. Det tycker många, allt från forskare till opinionsbildare. Enigheten om att det finns en stor risk med att överlåta delar av verksamheten till privata aktörer är närmast total.

Ännu så länge finns det inga tecken på att företrädarna bakom januariavtalet lyssnar på invändningarna. Det finns inte heller något som tyder på att Arbetsförmedlingens ledning tänker lugna ner takten i sin förändringsprocess. För de anställda inom Arbetsförmedlingen och arbetslösa återstår därför inte mycket mer än att vänta och se.

Anna Danielsson Öberg är författare och frilansjournalist med lång erfarenhet av arbetsmarknadsbevakning.