limbo Även en infertil rutstäderska från Skärholmen måste ha rätt att få hyra en livmoder som kanske tillhör en medelklasskvinna från Danderyd. Friheten att välja får inte ha några inskränkningar, menar Tankesmedjan Limbo.

De liberala friheterna är under ständig attack. Nu senast genom den så kallade prostitutionsdebatten. Vänstern har, genom sin marknadsfientliga politik, drivit fram den så kallade sexköpslagen som på ett flagrant sätt förnekar fria individer att göra sina livsval. Genom att kriminalisera den ena parten i en fri marknadsmässig relation har man inskränkt friheten för alla män och kvinnor. Ja, oavsett bakgrund, oavsett socioekonomisk standard borde valfriheten, att fritt få välja hur man vill utnyttja sin kropp för att ge största möjliga utkomst, vara grundläggande. Även kvinnor som vuxit upp under gynnsamma villkor, måste ha rätt att bli prostituerade, misshandlade och utnyttjade.

Vi skulle, med vår goda mödravård och vårt expansiva näringsliv, kunna bli ledande inom surrogatmödraskapsindustrin!

På samma sätt är det med förbudet mot surrogatmoderskap. Allt för länge har surrogatmödraskapsindustrin hämmats av lagstiftning och fördomar. Unga par har tvingats att söka sig till fattiga länder för att där hitta företag som hyr ut livmödrar. Hur rimmar detta med synen på Sverige som en modern och fördomsfri företagarnation. Vi skulle, med vår goda mödravård och vårt expansiva näringsliv, kunna bli ledande inom surrogatmödraskapsindustrin!

Rätten att köpa sig ett havandeskap, liksom rätten att sälja detsamma är inte annorlunda än rätten att köpa ett par skor. Grundläggande är transaktionen som bygger på medvetna val av vuxna människor. Dessa val har inget med socioekonomisk eller kulturell bakgrund att göra. Även en infertil rutstäderska från Skärholmen måste ha rätt att få hyra en livmoder som kanske tillhör en medelklasskvinna från Danderyd. Friheten att välja får inte ha några inskränkningar.

Eftersom den grundläggande relationen i ett fritt samhälle är den mellan köpare och säljare måste samhället avstå från inskränkningar i marknadens transaktioner. Den enskilde individens rätt att, i fri konkurrens,  sälja såväl föremål som sitt arbete och sin kropp måste betraktas som ovillkorlig. Valfriheten, rätten att fritt få välja och individuellt utforma sitt liv utan inskränkningar, måste gälla från vaggan till graven.

 

Tankesmedjan Limbo
genom
Hans Hallerfors


(Till vardags redaktör för tidskiften Intra)