Andersbergs bibliotek 1978. (Bild: Ingrid Landberg/ Länsmuseet Gävleborg)

TIPS Tillhör du dem som använder dessa kristider till att läsa lite mer? Då kommer här några tips från Dagens Arenas essäredaktion!

 

Downton Abbey är en fristad

Downton Abbey triumferade över prestationssamhällets krav och erbjöd lek, skönhet och framförallt underhållning. Det gjorde serien till en oas i dagens människoförbättrande och produktiva samhälle, skriver Britta Högberg som utifrån Buyng-Chul Hans filosofi och tv-serien Downton Abbey analyserar vår samtid. 

 

Lovad vare vreden, förbannad vare vreden

I en tid när mediernas konfliktfyllda samtalsklimat i sig ofta blir ett ämne för diskussion, och när polariseringar tycks omge oss, finns det anledning att vända blicken mot journalistiken. Anna Roosvall försöker bena ut skillnaderna mellan konstruktiv och destruktiv vrede i kulturspalterna. 

 

Hemmasittaren och experterna

Vad vill den växande skaran hemmasittare säga oss? Monica Mitlin reflekterar över sin egen vardag som förälder till en hemmasittare i ett försök att förstå fenomenet som symtom på något större. Hon hittar ett expertsamhälle som i sin dokumentationsiver gjort sig oförmöget att ta hand om både sig självt och sina medborgare.

 

Det märks att lagstiftaren inte är tvillingförälder

Som tvillingförälder har rätt till 1,25 dagars föräldrapenning. Inte dubbelt upp. Tvillingar är det sämsta du kan få ur den aspekten. Möt Josephine Hedström med familj som engagerat sig i tvillinguppropet. 

 

Den döende staden

Städernas butiker försvinner, sakta men säkert. Men vad ska vi göra med stadens gator om ingen längre går dit för att shoppa, undrar Ulrika Kärnborg.

 

Statens roll efter Girjasdomen

Den historiska domen i Girjasmålet kommer att få konsekvenser som sträcker sig vida bortom den enskilda samebyn och frågan om jakt och fiske. Hur staten nu väljer att agera kommer att avgöra om domen leder till en ny sorts relation mellan staten och samiska folket, eller till eskalering och ökade lokala motsättningar, skriver Kaisa Raitio och Annette Löf.

 

Skolans roll i ojämlikt samhälle

Har dagens svenska skola möjlighet att kompensera för samhällets skillnader? På vilket sätt ska skolan fostra och bilda dagens barn och ungdomar, undrar Marie Hållander.

 

Vit melankoli i krisande nation

Den svenska vitheten befinner sig i ett melankoliskt tillstånd. Detta har uppstått på grund av den upplevda förlusten av både det gamla och det vita Sverige och det goda och det solidariska Sverige, skriver Catrin Lundström och Tobias Hübinette.

 

Stålår i sektvänstern

I början av 70-talet tar Gunnar Lindstedt jobb i Bofors vapensmedja för att värva arbetare för revolutionen. Nu, ett halvsekel senare, återger han sina upplevelser från den tiden i ord och bild. Vi publicerar här ett utdrag ur hans bok Stålår.

 

Trygghet som handelsvara

I början av 1900-talet slog den privata folkförsäkringen genom tack vare massiv marknadsföring. Med hjälp av tiotusentals agenter presenterades försäkringen som en lösning på ”den sociala frågan”. Alf Sjöblom berättar hur denna del av historien präglat vår bild av välfärden.