Susanna Gideonsson linjetalar efter att ha valts till LO-ordförande.

LO-kongress LO höll på måndagen sin digitala kongress och har valt sin ledning och styrelse. Nu är Susanna Gideonsson, från Handels, ny LO-ordförande, och efterträder Karl-Petter Thorwaldsson.

Susanna Gideonsson, fram tills nu ordförande för fackförbundet Handels, valdes till ny LO-ordförande på LO:s digitala kongress på måndagseftermiddagen.

– Den som vill något gjort måste också hugga i. Så när jag började jobba gick jag med i facket, det var inte mer än så, sa Susanna Gideonsson om hur hon blev fackligt aktiv.

I sitt linjetal betonade hon vikten av samarbete, och att lyssna in – innan hon lägger ut en plan för kommande fyra år som ordförande. Det var också förmågan att ena LO-förbunden som företrädare från andra delar av LO lyfte fram när det stod klart att Gideonsson nominerats till ordförande.

– Min övertygelse är att det är tillsammans med andra som vi blir starka och får saker gjorda. Därför vill jag först lyssna och samtala, sedan kan jag presentera en färdriktning.

Kongressen valde också om Therese Guovelin och Torbjörn Johansson till posterna som LO:s förste vice ordförande respektive avtalssekreterare. Ny i ledningen är Lisa Bengtsson från Kommunal som blir andre vice ordförande.

Eftersom kongressen blev digital på grund av corona, har den största delen av motionerna skjutits fram till en kongress som hålls om ett år. Den tidigare konfliktfrågan, om riktlinjer för fortsatta las-förhandlingar med arbetsgivarna, kommer det fattas beslut om i mitten augusti på LO:s representantskap. Hela styrelsen har dock ställt sig bakom ett förslag som gäller begränsningar och riktlinjer för vilka frågor som kan tas upp i de fortsatta förhandlingarna.