Susanna Gideonsson. Karl-Petter Thorwaldsson och Marie Nilsson.

avtal 2020 12 av 14 förbund ingår i LO-samordningen inför årets avtalsrörelse, sedan Kommunal och Pappers valt att stå utanför. Till kraven hör bättre pensioner och extra löneökningar för alla som tjänar upp till 26 100 kronor.

LO-förbunden inom samordningen ställer krav på en låglönesatsning även i år, och denna gång höjs gränsen för vilka som omfattas till en lönenivå på 26 100 kronor, att jämföra med 24 000 kronor förra avtalsrörelsen. Det var ett av de viktigaste beskeden när företrädare för flera LO-förbund på onsdagen presenterade de gemensamma krav de bestämt sig att driva i avtalsrörelsen.

– Det är svårt att ta från en grupp för att ge till andra, men vi tror att vi har lyckats med den här modellen, sa LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Satsningen omfattar runt 900 000 medlemmar, och innebär att alla med en lön upp till 26 100 kronor får ett påslag som de skulle haft vid en lön på 26 100 kronor.

De fem fackförbunden i 6F har i sitt förslag på en ny lönebildningsmodell, som innebär att industrin inte längre ska vara märkessättande, tyckt att 28 000 kronor borde vara gränsen för en låglönesatsning. LO-förbunden ville under presskonferensen inte berätta hur diskussionerna om olika nivåer gått, men LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson ifrågasatte en högre nivå.

– Är det en låglönesatsning om den träffar nästan alla LO-arbetare? frågade han retoriskt.

Förutom låglönesatsningen ställer de 12 LO-förbunden krav på bättre pensioner. I dag börjar arbetsgivare i regel inte betala in till pensionen förrän en anställd fyllt 25 år, Kommunals medlemmar hör till undantagen, vilket är orättvist då många LO-anställda börjar arbeta betydligt tidigare än så, anser facken. Därför driver man nu på för att pensionsavgifter ska börja betalas in 4-5 år tidigare.

Dessutom vill förbunden inom LO-samordningen att de pensionsavgifter som arbetsgivaren betalar in ska sättas in i pensionsfonder varje månad, och att det ska redovisas att så sker på lönespecifikationen.

– I dag betalar arbetsgivaren in för pension varje månad, men överföringen till fonderna sker årsvis. Då sitter pengarna under tiden på ett räntekonto, och det blir en förlust i dagens läge med minusränta, sa Torbjörn Johansson.

En annan gemensam satsning är skärpta tag mot sexuella trakasserier, i spåren av Metoo. Men enligt Susanna Gideonsson, ordförande för Handels, är det svårt att i dagsläget säga hur det ska gå till mer i detalj, eftersom förhållandena ser så olika ut inom de olika förbundens yrken.

Ytterligare krav finns när det gäller rehabilitering och arbetsanpassning, där arbetsgivarens ansvar ska bli större.

– Vi ser nu att arbetsgivarna har börjat säga upp personer som är sjukskrivna, sa Torbjörn Johansson.

Dagens Arena ställde frågan till företrädarna för Hotell- och restaurangfacket och Handels om huruvida Kommunals avhopp, som ett annat kvinnodominerat förbund, har gjort att kraften i kraven på en låglönesatsning blir svagare. Men det anser inget av förbunden.

– Inte som det ser ut nu, vi har nått ganska långt i de samtalen, säger Susanna Gideonsson.

Däremot förlorar LO-samordningen i kraft generellt när ett stort förbund som Kommunal ställer sig utanför, menar hon.

– Det handlar både om inbetalningar till pensioner, och om sexuella trakasserier. Det är klart att hade vi varit fler som sa att det här är viktiga frågor, som rehab och arbetsanpassning, då hade vi ju varit starkare, säger Susanna Gideonsson.