Pernilla Parding, Stockholms Stadsmission. Foto: Stockholms Stadsmission/Kod Arkitekter.

Bostad Den strukturella hemlösheten och de höga trösklarna in på bostadsmarknaden har fått Stockholms Stadsmission att själva agera. Nu bygger de ett eget hyreshus för de mest utsatta.

En ny rapport visar hur höga trösklarna är för att komma in på bostadsmarknaden. Ensamstående klarar endast hälften av hyresvärdarnas krav för att få hyreskontrakt. Och ensamstående föräldrar klarar endast tre av tio krav. Ofta är kraven striktast hos de privata hyresvärdarna som kan kräva att inkomsten är upp till 3,5 gånger hyran. 

Stockholms Stadsmission har länge arbetat med så kallad strukturell hemlöshet och stöttat personer som står långt ifrån bostadsmarknaden. 

– En permanent bostad är grunden för det mesta i livet. Att kunna sköta utbildning, jobb, sina barn och att vara en stabil del av samhället. Att allt fler saknar den grundläggande tryggheten är ett av våra största samhällsproblem, säger Pernilla Parding, programansvarig för socialt hållbara bostäder på Stockholms Stadsmission. 

Hon understryker att det inte endast är arbetslösa som har svårt att få bostad. Även människor med jobb har svårt att klara kraven.

– Det här börjat bli ett så stort problem att det blir stora samhällsutmaningar. Var ska folk bo? 

Bostadsbristen och kraven gör att fler hänvisas till andrahandsmarknaden. Där råder stor osäkerhet med tredje- och fjärdehandskontrakt och korta kontrakt, vilket gör att man får flytta runt. Man kan också få bo inneboende eller trångt samtidigt som hyrorna ofta är ännu högre än om man har ett förstahandskontrakt, säger Pernilla Parding.

Stockholms Stadsmission vill nu gå i bräschen för att hjälpa de mest utsatta på bostadsmarknaden, och nyligen fick de bygglov för ett egen hyreshus i Farsta.

Huset kommer att bestå av 41 hyreslägenheter med överkomlig hyra, från enrumslägenheter på 28 kvadratmeter till fyrarummare på 94 kvadratmeter. Lägenheterna ska riktas mot både familjer och ensamstående som har svårt att efterfråga bostad på egen hand. 

– Vi vill balansera ekonomisk hållbarhet med ett trivsamt boende och förvalta ett hus där man får sitt förstahandskontrakt, men också bor bra. Vi tror inte på den dåliga varianten av social housing, där en och samma målgrupp bor i samma hus, utan vi är måna om att skapa ett community och en hyresfastighet där man trivs, säger Pernilla Parding.

Bygget beräknas starta i februari 2023 och första inflyttningarna förväntas äga rum första halvåret 2024.