Erik Elmgren, förbundschef på Hyresgästföreningen. Foto: Filippa Ländin.

Bostad Fastighetsägarna vill chockhöja hyran med 10 procent för att kompensera för kostnadsökningar. Men en ny rapport visar att bolagens lönsamhet är stor och att inflationen inte satt några spår i deras ekonomi.

Trots inflation och ökade bygg- och energipriser är lönsamheten fortsatt stor för de privata fastighetsbolagen. År 2021 gjorde de 30 största företagen ett resultat på totalt 74 miljarder kronor, jämfört med 34 miljarder 2019. Det visar en ny rapport från Hyresgästföreningen.

Bara mellan 2021–2022 ökade företagens driftnetto – det överskott som finns kvar av intäkterna när drifts- och underhållskostnader samt fastighetsskatt betalats – med 18,3 procent, mer än en miljard kronor. Mellan 2019–2021 ökade marknadsvärdet i genomsnitt med 55 procent och överskottsgraden med 4 procent.

Trots den starka ekonomin har Fastighetsägarna gått in i årets hyresförhandlingar med ett krav på 10 procents hyreshöjningar. Detta för att kompensera för deras ökade kostnader. Något Hyresgästföreningen menar är orimligt eftersom inflationen ”uppenbarligen inte satt några spår i företagens ekonomi”. Tvärtom har de enligt rapporten lyckats öka sina marginaler.

– De går ut med att verksamheten inte går ihop och att hyresgästerna nu måste betala. Men när vi granskar de bakomliggande siffrorna ser vi att det är en oerhört välmående och lönsam bransch, säger Erik Elmgren, förbundschef på Hyresgästföreningen.

Fastighetsägarna gör vad de kan för att gå oberörda ur den ekonomiska krisen, menar Erik Elmgren. Men det är enligt honom omöjligt och han understryker att alla kommer att drabbas och att alla måste ta ansvar. Mer rimligt vore det att lägga hyreskravet på 4–5 procent, anser Erik Elmgren.

– Men det är tydligen inte självklart att företagen ska få lite sämre lönsamhet och mindre utdelningar till aktieägarna nu. Det tycks för branschen vara ett konstant tillstånd att alla kurvor jämt ska peka uppåt, säger han.

Rapporten omfattar drygt 30 av de störa fastighetsbolagen runt om i landet och berör cirka 240 000 lägenheter. Det motsvarar omkring en tredjedel av landets lägenheter som ägs av privata fastighetsbolag. Siffrorna baseras på bolagens årsredovisningar från 2019 till 2021 samt kvartalsrapporterna för andra kvartalet 2022.

– Om vi ställer de här siffrorna mot vanliga människors verklighet, då ser vi att något är trasigt. Fastighetsägarna förväntar sig att tillståndet de varit i under en lång period, med extremt låga räntor och fastighetsvärden som bara gått uppåt, ska fortsätta. Nu kommer det något slags slut på den gulderan och då vänder de sig till hyresgästerna och vill chockhöja deras hyra, säger Erik Elmgren.

Han framhåller att samtidigt som företagen går bra är det många hyresgäster som har svårt att få sin budget att gå ihop nu. Hälften som bor i hyresrätt i dag är ensamstående eller ensamstående med barn och har bara en inkomst som ska bära hyreshöjningarna.

– Det är en mer ekonomiskt stressad grupp med lägre disponibla inkomster. Då kan man som fastighetsägare välja att yrka på lägre höjning och sätta sig ned med oss och diskutera hur vi gemensamt kan ta oss ut krisen, säger Erik Elmgren.