Bild: Pexels

Bostad För en förskollärare tar det över tio år att spara ihop till en kontantinsats för en lägenhet i Stockholm. Samtidigt innebär hyresvärdarnas uthyrningskrav att många stängs utanför hyresmarknaden. Det visar en ny rapport från Hyresgästföreningen. 

Det är höga trösklar in på bostadsmarknaden. Både för hyresrätter och ägda bostäder. Ensamstående föräldrar klarar endast 31 procent av hyresvärdarnas krav, och för förskollärare tar det minst tio år innan de sparat ihop till en kontantinsats. Det visar en ny rapport från Hyresgästföreningen.

– Vi vill ge en aktuell bild av den verklighet hyresgästerna möter och visa på hur svårt det är att komma in på bostadsmarknaden, säger Madeleine Olausson, utredare på Hyresgästföreningen. 

Hyreskraven som hyresvärdarna ställer kan handla om inkomstkrav på 2–3, till och med 3,5, gånger hyran, eller att konsumtionsutrymmet efter att hyran är betald ska vara på en viss nivå. Ensamstående utan barn klarar inte hälften av hyreskraven för en nyproducerad bostad i Stockholm, där den genomsnittliga hyran är 12 230 kronor. Ensamstående föräldrar hindras av sju av tio krav.

Enligt rapporten är det svårast att få en hyresrätt med privat hyresvärd, som vanligtvis ställer krav på inkomstens storlek. Medan allmännyttiga bolag oftare ställer krav om levnadskostnader. 

Samtidigt som trösklarna är höga på hyresmarknaden har priset för en bostadsrätt ökat med 100 procent mellan 2011-2020, enligt rapporten. Under samma period har den disponibla inkomsten ökat med endast 25 procent. Lånebehovet för förstagångsköpare, hur mycket den behöver låna efter att ha sparat ihop 15 procent i kontantinsats, har ökat med 55 procent.

– Många tvingas att låna mer vilket blir problematiskt när de står inför föränderliga situationer, privat eller i det ekonomiska läget. Hushållen blir till exempel mer sårbara nu när vi ser att räntorna stiger, säger Madeleine Olausson. 

Madeleine Olausson, Hyresgästföreningen. Foto: Filippa Ländin.

 

En förskollärare skulle behöva spara ihop till en kontantinsats under fem år för en bostadsrätt i någon av landets 21 regioner. För en bostadsrätt i Stockholm behöver hen spara i 10,6 år. Det kan jämföras med den genomsnittliga kötiden för en hyresrätt i Stockholm på 9,2 år. 

– Det kan alltså ta tio år innan förskolläraren har en trygg bostadssituation i Stockholm, säger Madeleine Olausson. 

Enligt Hyresgästföreningen kan de långa kötiderna och höga hyreskraven kopplas till bostadsbristen i landet. I 204 av 290 kommuner råder det brist, och under de närmaste åren förväntas bostadsbyggandet att minska med 25-30 procent. Det kommer alltså att bli ännu svårare att uppfylla framtidens bostadsbehov.

Bristen innebär att hyresvärdarna kan ställa höga krav eftersom det finns en stor efterfrågan. Madeleine Olausson varnar också för att hyresförhandlingarna som pågår nu kan resultera i att trösklarna till hyresmarknaden höjs ytterligare. Fastighetsägarna yrkar på upp till 10 procents höjningar för att kompensera för inflationen och kostnadsökningarna. 

Samtidigt visar rapporten att fastighetsägarna fortsätter göra höga vinster och att inflationen inte satt några tydliga spår på dem. Trots att den låg på 6 procent redan i mars.

– Om hyresnivåerna höjs påverkar det kravet om inkomst i relation till hyran, men även hur mycket man har kvar efter att hyran är betald, säger Madeleine Olausson.