Lisa Nåbo, ordförande SSU. Foto: SSU/Emil Nordfjell.

Politik SSU ställer hårda krav på förändringar av Socialdemokraternas finanspolitik. Höj skatterna för de rikaste och snåla inte med statskassan, är budskapet. 

De tycker det är jättebra att man har sparat i ladorna och betalar av statsskulder. Men vi har en välfärd som går sönder, säger Lisa Nåbo.

I dag är sista dagen för Socialdemokraternas ungdomsförbunds (SSU) 42:a kongress i Norrköping. Innan kongressen gick SSU ut och krävde av moderpartiet att man går hårdare fram i opposition med satsningar på välfärden. Höj skatterna för de rikaste och snåla inte med statskassan, var budskapet. Om kraven inte möts kräver SSU att Socialdemokraternas finanspolitiske talesperson Mikael Damberg avgår.

– Jag och många med mig är på riktigt oroliga för att den generation politiker som sitter och styr vårt land inte tar vår oro på allvar. Vi kräver att man satsar. De tycker det är jättebra att man har sparat i ladorna och betalar av statsskulder, men vi har en välfärd som går sönder. Medarbetare inom vården och de som ska lösa den gröna omställningen går sönder, för man satsar inte på arbetsmiljö, välfärd och ungdomen som man borde ha gjort, säger SSU:s ordförande Lisa Nåbo.

På lördagen besökte partiledare Magdalena Andersson kongressen. Lisa Nåbo berättar att hon då lovade förbundet att fortsätta kämpa för ökad jämlikhet. Ett löfte som SSU kommer att hålla henne fast vid.

– Jag har inte gett upp hoppet om att partiledningen kommer att våga mer i framtiden. Men jag räknar inte dagarna, jag har blivit besviken förr, säger Lisa Nåbo.

Vad för konkret politik vill ni att ledningen går fram med för att ni ska anse att era krav har mötts?

– Tydliga förslag på hur vi ska lösa resursbristen inom välfärden. Det kräver att de rikaste miljardärerna ska bidra mer, till exempel genom kapitalvinstbeskattning. Jag får också signaler om att de vill det. De ser också sprickorna i Sverige, att deras barns framtid blir mer otrygg. Det ska inte vara så att undersköterskor och de som jobbar vid banden på Volvo bidrar mer med sina resurser än Wallenberg, säger Lisa Nåbo.

20 år av högermajoritet

Socialdemokraternas presstjänst svarar Dagens Arena per mail att det har varit svårt att driva igenom partiets politik på grund av det parlamentariska läget.

”Efter snart 20 år av högermajoritet i Sveriges riksdag så är det såklart många väljare, precis som SSU, som vill få bort vinsterna i skolan och öka jämlikheten i samhället. Vi har haft en höger uppbackad av SD som konsekvent har blockerat viktiga förslag för att minska klyftorna i samhället. Det har varit dåligt för Sverige.”

Lisa Nåbo säger att hon har förståelse för att det inte hände mer när de satt i regeringen.

– Men nu är vi i opposition och uppe i 38 procent. Vi vill se förslag som innebär att vi på riktigt kommer att utjämna klassklyftorna. SSU kan ingen ta för givet.

Förbundet vänder i kärnkraftsfrågan

Lisa Nåbo berättar att det har varit mycket diskussioner om många politiska förslag under kongressen i Norrköping. Hon sammanfattar med att det har varit två stora knäckfrågor och debatter där det nu finns än annan hållning från SSU än efter tidigare kongresser.

Det handlar om synen på alliansfrihet och energipolitiken. 2019 beslutade kongressen att kärnkraften ska vara avvecklad till 2040, men i helgen har förbundet svängt i frågan och antagit en ny teknikneutral linje som öppnar för att förlänga livslängden på kärnkraftverken. 

– Vi är inte så neutrala att man ska kunna smälla upp ett kolkraftverk, utan det ska vara fossilfritt. Men den produktion vi själva bygger med gemensamma medel ska styras till det som är snabbast, tillgängligast och tryggast, säger Lisa Nåbo.

Vändningen handlar dels om de ungas oro för att vi inte ska klara klimatkrisen, förklarar hon.

– För 20 år sedan sa vi ’panta burkar och sopsortera så räddar du klimatet’, nu vet mina medlemmar att man måste lägga om hela systemet. Hotet om en framtid där vi inte klarar elektrifieringen är större än en eventuell reaktorolycka. Vi har vägt riskerna mot varandra och är beredda att satsa, för människor dör på grund av klimatförändringarna. 

”Kan inte förlita oss på Nato”

Det handlar också om säkerhetsläget i Europa och elkrisen till följd av det, fortsätter Lisa Nåbo. 

– Medlemmar såg sina föräldrar bli gråa i ansiktet av elräkningarna. Många som flyttat hemifrån fick en chock när den första elräkningen kom. Det finns en stor förståelse för en stabil och hållbar elförsörjning för framtiden i förbundet.

Vidare vill förbundet att elnätet ska vara en statlig angelägenhet. Man menar att marknaden nu har monopol och att mycket av den höga elnätsavgiften går till vinster i privata bolag snarare än att bygga ut elnätet så att det fungerar bättre i hela landet. 

Vad gäller synen på alliansfrihet är SSU inte längre fasta i övertygelsen om att Sverige ska vara alliansfritt. Men man lägger större vikt på att utöka samarbetet och militära garantier inom EU snarare än på Nato. 

Lisa Nåbo konstaterar att vi inte vet än om vi ens får komma in i Nato, och att även om vi gör det inte kan förlita oss på att Nato har intresse av att hjälpa vår del av världen. Nato, som egentligen är USA, vaktar sina ekonomiska intressen i andra delar av världen, menar Lisa Nåbo. Därför ser SSU hellre ett starkare militärt samarbete inom EU, ”med demokratiskt valda ledare som kan ansvarsutkrävas.”