Arbetsmarknadspolitik Mellan 435 000 och 2,5 miljoner jobb i Sverige riskeras att slås ut av automatisering de närmaste två decennierna och betydligt fler än så kommer påverkas av nya krav på kunskaper och färdigheter. Sveriges arbetsmarknad behöver en kompetensreform skriver Arena Idé i en ny rapport. 

Den svenska arbetsmarknaden förändras snabbt. Från fabriksjobb till krav på att vara bekväm och kunnig inom den digitala sfären. För att klara förändringarna måste det till en kompetensreform säger German Bender, en av rapportförfattarna och programchef för arbetsmarknad på tankesmedjan Arena Idé.

– Arbetsmarknaden förändras snabbare och på mer genomgripande sätt än tidigare. Vi har gått igenom mängder av studier som pekar dels på att väldigt många människor kommer behöva byta arbetsuppgifter eller yrke flera gånger på grund av teknikutveckling och globalisering, och dels på att det finns stora hinder för detta. Det är något som allt fler har insett, men hittills har det inte lett till någon rejäl förändring.

Enligt rapporten riskerar mellan 435 000 och 2,5 miljoner jobb i Sverige att slås ut av automatisering de närmaste två decennierna och betydligt fler än så kommer påverkas av de nya kompetenskraven. Och utbildningsbehoven är omfattande redan idag – cirka två miljoner personer kan vara i behov av vidareutbildning som de inte kan räkna med att få av sina arbetsgivare.

Om ingenting görs riskerar inte bara den ekonomiska utvecklingen, utan hela samhällsutvecklingen. Riskerna i rapporten summeras: »Om politiken misslyckas med att ge människor möjlighet att hålla sig anställningsbara under hela yrkeslivet, blir det demokratiska och sociala priset oöverblickbart i form av ökad ojämlikhet, minskad social tillit och trygghet samt politisk instabilitet.«

Rapportförfattarna menar att Sverige behöver en ny arbetsmarknadsreform med inriktning på studiefinansiering som möjliggör vidareutbildning för vuxna yrkesverksamma och ger förslag på en »kompetenspyramid«.

Källa: Kompetenspyramiden – fler som jobbar ska kunna studera

 

Basen i pyramiden utgörs av utökat studiemedel, mitten skiktet i pyramiden är kollektivavtalade eller arbetsgivarinitierade avsättningar och toppen utgörs av privat sparande.

Stödet skulle ge en person med medianinkomst och tio års arbetslivserfarenhet en ersättning på mellan 85–100 procent av den tidigare inkomsten. Möjligheten till studier eller validering föreslås vara som mest ett år på heltid eller längre på deltid.

– Ja, vi menar att det behövs en politisk reform som fördelar ansvaret för den här omställningen på staten, arbetsmarknadens parter, men också individen. Det är själva kärnan i vårt förslag, »kompetenspyramiden«.

Idag finns det möjligheter inom flera yrken att vidareutbilda sig. Bland exempelvis sjuksköterskor är intresset stort. Samtidigt finns det flera branscher och sektorer som efterlyser större möjligheter för människor att senare i livet omskola sig, där i bland bygg- och industrisektorn.

Läs mer: »Hela Sveriges utveckling står på spel«

German Bender lyfter också ett ytterligare hinder för människor att fortbilda sig.

– Man kanske inte heller har haft råd att vidareutbilda sig, vilket är centralt för vårt förslag: att stärka individens privatekonomi under studietiden.

Nettokostnaden för staten beräknas bli 1,2 miljarder kronor per år, om 10 000 personer årligen utnyttjar möjligheten till heltidsstudier, eller till 100 000 personer på fem år om man antar att hälften vill studera på halvtid.

German Bender tror att det kan finnas ett stort intresse både bland politiker och arbetsmarknadens parter. Han tycker sig se en bred politisk insikt av behovet. Men i förslag, både i sak och konkretionsgrad, skiljer sig dock partierna åt.

Miljöpartiet går till val på en modell de kallar »utvecklingstid«, som är intressant, men har flera brister som vi beskriver i rapporten. Moderaterna har föreslagit ett slags RUT-avdrag för vidareutbildning, men det skulle dels bli starkt kostnadsdrivande och ha dödviktseffekter, det adresserar inte individens behov och det utgår inte från partsmodellen. Socialdemokraterna har pekat ut omställning och vidareutbildning som ett av tio prioriterade områden i arbetslivspaketet de lanserade förra veckan, men har hittills inte presenterat något konkret förslag på området. Så ett tips till S är att titta närmare på vår kompetenspyramid!

Det pågår nu omställningsförhandlingar mellan LO och Svenskt Näringsliv, där krav på rejäla satsningar på kompetensutveckling har förts fram från den fackliga sidan och förändringar i LAS har förts fram som motkrav från arbetsgivarsidan.

– En tredelad omställningsförsäkring som den vi föreslår, där staten lägger en rejäl grundplåt som parterna och individerna sedan kan komplettera, skulle kunna underlätta att man parterna når en förhandlingslösning utan statlig inblandning i arbetsrätten, säger German Bender.

Rapporten, »Kompetenspyramiden – fler som jobbar ska kunna studera«, presenteras på ett seminarium den 15 juni.