Mats Siljehult, vd för Wetterhälsan och startsidan för Läkarhuset i tranås webbplats.

DIGITAL VÅRD För vårdcentralerna Läkarhuset Tranås och Wetterhälsan i Jönköpings län har avtalen med nätläkarna Kry och Min doktor inneburit mer än fördubblade intäkter via landstinget. Avtalet mellan Min doktor och Wetterhälsan är exklusivt, det vill säga att parterna inte får teckna samma slags avtal med någon annan.

– Vi har kämpat som fanken och det är bra med vinster i välfärden. Det är blod, svett och tårar för att få det här att hända, säger Mats Siljehult, vd för Wetterhälsans vårdcentral i Jönköping.

Hans bolag Wetterhälsan vårdval AB ökade förra året sitt rörelseresultat med 240 procent jämfört med året innan. Och sedan de tecknade avtal med nätläkarföretaget Min doktor i juni förra året har vård till patienter från andra län ökat explosionsartat till att nu stå för den största delen av de offentligfinansierade intäkterna.*

Region Jönköping var själva tidigt ute med digital vård. De hade ett avtal med Kry om digitala läkarbesök, men valde sedan att säga upp det och fokusera på att ta fram en egen app där de kan erbjuda digitala vårdmöten till länets invånare med hjälp av den egna vårdpersonalen.

– Vi vill inte vara med och mjölka andra landsting på pengar, som Mats Osbeck, ansvarig för appen Bra liv nära inom Region Jönköping uttrycker det.

Eller som Mats Siljehult, vd för Wetterhälsans vårdcentral, med Min doktor som underleverantör uttrycker det:

– De hade fågeln i hand, men lät den flyga.

Medan Wetterhälsan tecknade ett underleverantörsavtal med Min doktor i juni, följde Läkarhuset Tranås snart efter och tecknade avtal med Kry i oktober – när de inte längre var bundna till regionens avtal. Det visade sig vara lyckosamma drag.

Vi vill inte vara med och mjölka andra landsting på pengar.

Sedan slutet av förra året administrerar Läkarhuset Tranås, som har knappt 5 000 listade patienter, tusentals digitala vårdbesök av patienter från hela Sverige.

Det här märks på omsättningen. Mellan juni och november 2016 fick Läkarhuset Tranås, som ingår i vårdvalet, mellan 1,2 och 1,8 miljoner kronor i månaden från Region Jönköping för att ersätta vårdkostnader. Av de pengarna stod utomläns vård, det vill säga patienter som söker vård från andra landsting inkluderat digitala besök, för mellan 45 000 och 100 000 kronor i månaden.

Efter att avtalet med Kry börjat slå igenom i december förra året och fram till april 2017 tar Läkarhuset Tranås istället emot mellan 7 och 10 miljoner kronor i månaden från regionen. Och förhållandena mellan olika typer av vård har svängt markant: nu står utomlänspatienter för en stor majoritet av intäkterna.

I april producerades vård på den fysiska vårdcentralen för 1,3 miljoner kronor, medan utomläns, huvudsakligen digital, vård var värd mer än fem gånger så mycket – 7,3 miljoner kronor.

Hur mycket vårdcentralen respektive Kry tjänar är dock något de bägge företagen håller hemligt. Men det finns inga planer på att avsluta avtalet.

Hugo Lewné, vd på Lideta Hälsovård som driver Läkarhuset Tranås och elva andra vårdcentraler, vill dock inte överdriva betydelsen av avtalet med Kry för bolagets verksamhet.

– Jag har ingen stark uppfattning om det. Det är ett väldigt stort antal besök som produceras, och det speglar ju situationen inom svensk primärvård. Det är en dålig tillgänglighet för alla, säger han.

Vad har avtalet med Kry betytt för er ekonomiskt?

– Vi är ju ett vinstdrivande företag, men för koncernen har det ingen betydande effekt. Det finns ju ingen riktig volymfördel för det sker ju ett möte mellan läkare och patient vid varje tillfälle, säger Hugo Lewné.

Krys Sverigechef, Livia Holm, säger dock att det de helst vill är att arbeta närmare landstingen i direktavtal, liknande det pilotprojekt Kry idag driver ihop med Region Värmland. Det skulle möjligen kunna få dem att säga upp avtalet med Läkarhuset Tranås.

– Det finns möjlighet att både avsluta och förlänga avtalet, säger hon.

Vi har kämpat som fanken och det är bra med vinster i välfärden.

Även Wetterhälsan, en annan privat vårdcentral inom vårdvalet i Region Jönköping har kraftigt ökat sina offentligfinansierade intäkter tack vare nätläkare. I deras fall handlar det om ett avtal med Min doktor.

Sedan mitten av 2016 har Wetterhälsans ersättning från regionen månadsvis stigit från knappt 4 miljoner kronor till drygt 10 miljoner i april i år.

I juni förra året, när avtalet med Min doktor var helt nytt, stod utomläns vård bara för 65 000 kronor av intäkterna, jämfört med den egenproducerade vården på vårdcentralen som var värd drygt 3,9 miljoner kronor.

I dag står utomlänsvård för en majoritet av verksamheten, värd 5,9 miljoner i april. Den egna vården på vårdcentralen stod för 4,2 miljoner kronor.

Enligt Mats Siljehult, vd på Wetterhälsan är det företagets nytänkande i kombination med att Region Jönköping tidigt startade digitala vårdprojekt som ligger bakom att de tecknade avtal med Min doktor.

– Det handlar om både attraktion, tajming, tur och en önskan om att vilja vara tillsammans. Det är saker som ska hända samtidigt, säger Mats Siljehult till Dagens Arena.

Och osedvanlig tur kan man nog tala om. Avtalet med Min doktor öppnar upp för att ta emot patienter från hela landet, samtidigt som det innebär inbördes lojalitet parterna emellan. Bägge är alltså hindrade att teckna ett motsvarande avtal med en annan vårdcentral eller nätvårdsföretag så länge avtalet löper.

I april producerades vård på den fysiska vårdcentralen för 1,3 miljoner kronor, medan utomläns vård var värd mer än fem gånger så mycket – 7,3 miljoner kronor.

 Är det orättvist ur konkurrenssynpunkt att ni lyckats lägga beslag på en så stor del av marknaden med ert avtal som är exklusivt?

– Nej. På det viset är jag en orättvis människa. Men vet du en sak, världen är inte rättvis.

Kunde ni förutsäga hur stort det här skulle bli?

– Nej, när vi gick in i det här förutsåg vi inte det. Det gick dessutom fortare än vad Min doktor trodde, så vi har haft fullt sjå med att hinna med att anställa personal som ska hantera administrationen, säger han.

Wetterhälsan Vårdval AB:s årsredovisning för 2016 visar att rörelseresultatet stigit kraftigt jämfört med året innan, och landar på knappt 4,8 miljoner kronor, att jämföra med drygt 1,4 miljoner året innan. Mats Siljehult vill dock inte kommentera hur mycket det goda resultatet beror på avtalet med Min doktor.

– Jag tycker nog inte att jag vill gå in mer i detalj på det än så. Resultatet har påverkats positivt av Min doktor, säger han.

Vad avtalet mellan Wetterhälsan och Min doktor ger respektive part ekonomiskt håller de hemligt.

Läkarhuset Tranås och Lideta hälsovård har ännu inte kommit med sin årsredovisning för 2016.

 

* Intäkterna som vårdcentralerna får via Region Jönköping är uppdelade på »utomlänspatienter« och »övrig vård«. Det finns inga exakta uppgifter om hur stor del av utomlänspatienter som digitala läkarbesök står för, men det handlar om en absolut majoritet, enligt Region Jönköping.

 

Läs övriga delar av granskningen:

Efter kritik – SKL vill sänka taxan för digital vård rejält

Granskning: Nätläkare ställer felaktiga diagnoser

Så vill regionerna digitalisera vården

Ministern: »Huvuddelen av digital vård behöver vara i offentlig regi«

Stockholmarna i besökstopp hos digitala doktorer