Jonas Lindberg (Foto: Anna Drvnik)

Inför valet lovade Vänsterpartiet att vi ska ta tillbaka kontrollen över sjukvården från marknaden. Nu levererar vi: de spelregler som gjort Stockholm till en guldgruva för privata vårdföretag förändras i grunden.

Nu stramar vi åt tyglarna i Stockholms sjukvård. Äntligen. Vänsterpartiet har, tillsammans med Mittenkoalitionen i Region Stockholm, gjort en genomlysning av vårdvalssystemet och presenterar en omställningsplan med målet att rätta till det som fungerar dåligt.

De senaste 16 åren har moderater och liberaler med ideologiska skygglappar privatiserat sönder Stockholms sjukvård. De har hackat upp vården i småbitar och sålt ut till höger och vänster (mest till höger i ärlighetens namn). För att få det att låta bra i patienternas öron har förändringen sminkats med ord som ”vårdval” och ”valfrihet”. Men i stället för att patienter får lättare att välja vårdgivare och vård i tid har kostnader skenat och sjukvården splittrats. Det offentliga har tappat kontrollen över sjukvårdssystemet. Det märktes inte minst under covidpandemin, när all personal och medicin behövdes i covidresponsen. Då stod regionen på sina bara knän och bad de privata vårdgivarna att hjälpa till. Vissa valde tacksamt nog att göra det, andra inte.

Omställningen betyder inte att vård kommer att försvinna

 

Vårdvalssystemet innebär att privata vårdgivare fritt kan starta sin verksamhet var de vill, oavsett om vårdbehov finns eller inte. De kan fakturera regionen för besök på löpande band, utan kostnadstak. Regionen har ingen kontroll på utgifterna eller på vilka delar av regionen som får ta del av vården. På det sättet påminner marknadsskolan och marknadsvården om varandra. En annan likhet är att skolorna tjänar mer pengar på lätta elever än på de som har svårare för sig. På samma sätt är det lättare för vårdbolagen att tjäna pengar på korta besök och lättare krämpor, medan svårare tillstånd skickas till sjukhusen att ta hand om. Det är inte ett ansvarsfullt sätt att spendera skattebetalarnas pengar.

Å andra sidan kan varje elev bara gå på en skola i taget, medan en patient kan bollas runt mellan en stor mängd vårdgivare parallellt, som alla fakturerar regionen för vårdbesök som kanske inte hade behövts. Detta fenomen gör marknadsvården än mer svårbegriplig än det svenska skolsystemet. Vård kan inte ges enbart efter efterfrågan, det måste ges efter behov.

Därför är vi mycket nöjda över att Region Stockholm nu sadlar om och ser över vårdvalssystemet. Efter en genomlysning av vårdvalen har Vänsterpartiet, tillsammans med Mittenkoalitionen som styr Region Stockholm, kommit överens om en plan för vilka vårdval som, i ett första skede, måste ses över och reformeras. Bland de vårdval som tas bort finns hudsjukvård, där koncentrationen av privata mottagningar i centrala Stockholm har lett till både brist på specialistläkare i resten av landet och en överkonsumtion av icke medicinskt motiverad vård.

Omställningen betyder inte att vård kommer att försvinna. Du som patient kommer fortfarande kunna få hjälp. Men det betyder att kliniken som ger vård kanske kommer drivas av regionen i egen regi, eller att kliniken har upphandlats i stället för att ha ett vårdvalsavtal. Stockholms 40 vårdval har genererat 2 000 olika vårdavtal och är en av de främsta orsakerna till den svällande kostnaden för byråkratin och administrationen i regionen, pengar som skulle göra mycket mer nytta ute i vården.

 

Jonas Lindberg (V), oppositionsregionråd Region Stockholm