Min Doktors app och reklam för Kry i Stockholms kollektivtrafik.

Tjänster som Min doktor och Kry har växt enormt under senaste halvåret. Den största konsumtionen av den här sortens vård står storstadsområdena för – och Stockholm är i absoluta toppen med 43 procent av alla nätläkarbesök.

Sedan i somras när det blev möjligt för alla svenskar att konsumera digitala vårdtjänster genom Min doktor och Kry, till subventionerat pris, har användningen ökat kraftigt. Men fördelningen mellan olika delar av landet är ojämn.

Region Jönköping administrerar de här tjänsterna, då det är två privata vårdcentraler inom deras eget vårdvalssystem, Wetterhälsan och Läkarhuset Tranås som har tecknat avtalen med Min doktor och Kry. Eftersom patientlagen från 2015 gör det möjligt för alla i Sverige att söka vård var de vill i landet, och bara betala patientavgiften (Inom Region Jönköping är den 250 kronor), kan vem som helst besöka nätläkare till subventionerat pris – trots att avtalen gjorts i ett enda län.

Och Stockholms län är alltså överlägsen etta. Patienter härifrån representerar 23 procent av Sveriges befolkning, men står för 43 procent av de subventionerade nätläkarbesöken.

– I Stockholm ser man att väldigt många småbarnsföräldrar använder det här. Att det görs mycket reklam är nog en aspekt som påverkar. Den andra är att även om man fysiskt sett kanske inte har långt till en vårdcentral är det långa restider i Stockholm. Man kanske inte har bil och svårt att ta sig ut i rusningstrafik med ett sjukt barn, säger Jonatan Vincent, ekonomiansvarig på Region Jönköping.

Efter Stockholm, som ligger i topp hos de landstingssubventionerade besöken hos Min doktor och Kry, kommer Västra Götaland, inklusive Göteborg, och Skåne. På en fjärdeplats och femteplats ligger Östergötland och Uppsala, men de är redan under snittet för antal besök, eftersom de tre största regionerna drar upp siffrorna så mycket själva.

De flesta som söker sig till Min doktor eller Kry är mellan 25 och 45 år.

Nu satsar Stockholms läns landsting på att ta upp kampen med Kry och Min doktor genom att utveckla liknande tjänster i egen regi.

– Det här visar att vi behöver sätta ordentlig fart på vår egen modernisering, för behovet finns. Det blir inte billigare om vi inte gör det, säger Daniel Forslund (L), landstingsråd med ansvar för innovationsfrågor.

 

Antal besök hittills hos Min doktor och Kry, juni 2016 t o m mars 2017

1. Stockholms län                                       23 348

2. Västra Götalandsregionen                    8 779

3. Skåne                                                       7 517

4. Östergötland                                           1 734

5. Uppsala                                                   1 730

 

I botten på listan:

19. Blekinge                                                  449

20. Jämtland                                               444

21. Gotland                                                   187

 

 

P.S. Min doktor och Kry erbjuder även vård inom ramen för privata sjukvårdsförsäkringar. De besöken räknas inte in i ovan nämnda siffror.

 

Läs övriga delar av granskningen:

Efter kritik – SKL vill sänka taxan för digital vård rejält

Nätläkare guldgruva för två privata vårdcentraler

Granskning: Nätläkare ställer felaktiga diagnoser

Så vill regionerna digitalisera vården

Ministern: »Huvuddelen av digital vård behöver vara i offentlig regi«