Vårdens framtid Fråga vilken forskare som helst vad som helst, och forskaren kommer att svara: det behövs mer forskning.

Det behövs alltid mer forskning, och i det perspektivet är slutsatserna i den rapport som de båda forskarna Gabriel Heller Sahlgren och Henrik Jordahl skrivit för Vårdföretagarna banala.

Rapporten handlar om den omställningsplan som det nya S-ledda styret i Region Stockholm har tagit fram för att komma till rätta med de mest akuta problemen med regionens sönderprivatiserade vård. Heller Sahlgren och Jordahl, som båda är knutna till Institutet för Näringslivsforskning, argumenterar för att den försiktiga reformering av Region Stockholms 38 vårdval som påbörjats av det nya mittenstyret inte är tillräckligt väl underbyggd. De hävdar att förvaltningens PM och analyser inte är tillräckligt omfattande.

Det går som sagt alltid att forska mer, men jag har läst samma handlingar som IFN-forskarna, och min slutsats är att den reformering som mittenstyret i Region Stockholm nu har påbörjat är både väl underbyggd, och helt nödvändig.

Utöver det har regionens nya styre fattat beslut om att ta kontroll över grundläggande vårdinfrastruktur

Målet är tydligt: vården måste bli mer jämlik, mer behovsstyrd och mer kostnadseffektiv. I dag har Region Stockholm hög tillgänglighet – inte minst för patienter med lättare åkommor – men vården är ojämlik, och dessutom dyrast i Sverige. Stockholm har de längst väntetiderna på akuten, och vården är i dag så dåligt reglerad att gängkriminella drivit vårdcentraler och mottagningar.

Organiseringen i vårdval, som innebär att alla aktörer som klarar vissa grundläggande krav har fri etableringsrätt och kan bedriva verksamhet utan kostnadstak eller tidsbegränsning, har inte bara lett till skenande kostnader och att allt mer av vården riktar sig mot lättbehandlade patienter och lönsamma besvär. Vårdvalen har också varit katastrofala för utbildningen av nya läkare: vårdvalsaktörerna har inte velat eller varit för små för att kunna ta emot läkare som gör AT eller ST-tjänst som en del av sin utbildning. Det privatiseringsexperiment som vården i Stockholm har utsatts för har på så sätt drabbat hela Sverige, eftersom Region Stockholm förvandlats till ett slukhål för specialistläkare.

De opolitiska tjänstemännen i förvaltningen har haft i uppdrag att identifiera ”vårdområden där vårdkonsumtionen har ökat utan att det är medicinskt motiverat” och föreslå om vårdvalsområden med ”hög kostnadsutveckling ska revideras eller, vid behov, avskaffas”. Det har också identifierat ”områden i stort behov av ändrade förutsättningar för utbildning samt kompetensförsörjning”.

Utöver det har regionens nya styre fattat beslut om att ta kontroll över grundläggande vårdinfrastruktur. Det är helt naturligt, och helt rätt, att regionen tar över driften av ambulansen och av porten till vården, 1177 Vårdguiden.

I ett första steg görs, i nära dialog med vårdgivarna, professionen och sakexpertisen, en omstrukturering av 13 av 38 vårdval, och fem läggs ner. Det är försiktigt i överkant. Socialdemokraterna måste våga utmana vårdlobbyn. Problemen med vårdvalen är systematiska, och de är kända sedan länge.

Det är ironiskt att det är just Vårdföretagarna som ger ut en rapport om bristande underlag för omorganisering av vården. Vårdföretagarna, vars vårdbranschstyrelse domineras av de största privata vinstdrivna vårdbolagen som australiensiskägda Capio och det internationella investmentbolaget Tritons Aleris, representerar de aktörer som sedan 90-talet inte tvekat att förorda den ena outredda privatiseringen efter den andra.

Ironiskt, men inte konstigt. Det är de privata vinstdrivande vårdbolagen som har något att förlora på att Region Stockholm rullar tillbaka marknadiseringen av vården.

Därför rustar de nu för strid. Den rapport som Vårdföretagarna beställt kommer att följas av fler. Den av Gunnar Hökmark grundade Valfrihetskommissionen varnar för ”en nedmontering av rätten att välja vård”, välfärdslobbyisten Stefan Stern skriver text på text, och Stiftelsen Fritt Näringsliv, som bland annat finansierar Timbro, har på senaste tiden startat inte mindre än två tankesmedjor med fokus på sjukvården. Tankesmedjan Synaps, som leds av Gustaf Drougge som tidigare var kanslichef för Moderaterna i Region Stockholm, och Environment and Public Health Institute, som sponsrar Henrik Jönssons YouTube-kanal och låter Folklistans Sara Skyttedal göra reklam för snus (bra för folkhälsan, tydligen).

Det nya styret i Region Stockholm har tagit ett viktigt första steg. Men striden har bara börjat.