Gabriel Wikström (S), sjukvårdsminister.

DIGITAL VÅRD Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) tycker det är dags för den offentliga vården att »kavla upp ärmarna« och visa att de också kan erbjuda digitala vårdkontakter. Privata företag ska bara ses som ett komplement, säger han.

Dagens Arena har i flera artiklar beskrivit framväxten av digitala läkartjänster, och hur privata modeller ibland hamnar i konflikt med den offentliga vården. Nu ger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) sin syn på hur frågorna ska hanteras i en mejlintervju med Dagens Arena.

Det är tydligt att sjukvårdsministern inte delar nätläkarföretaget Min doktors syn att de som privata entreprenörer ska ges fritt spelrum att sälja och fortsätta utveckla tjänster inom det område där de nu är aktiva – utan konkurrens från offentliga aktörer.

Istället anser Gabriel Wikström att den offentliga vården måste kunna erbjuda merparten av tjänster inom digital vård, såsom exempelvis läkarbesök på distans.

– Privata företag kan vara ett komplement, men huvuddelen av den offentligt finansierade vården behöver vara i offentlig regi. Den principen är inte annorlunda på nätet, skriver ministern i ett mejlsvar till Dagens Arena.

Behöver det göras något för att förhindra att två mindre vårdcentraler kan få en så stark position på marknaden för nätläkare som de har fått i Region Jönköping, via avtalen med Min doktor och Kry?

– Det är i grunden positivt att vård som kan ges via digitala kontakter ges i ökad utsträckning. Men ersättningssystem och liknande regelverk behöver hänga med i utvecklingen. Det offentliga, och landstingen, behöver kavla upp ärmarna och själva kunna erbjuda relevant vård via digitala kontakter. Annars lämnar man fältet helt öppet för privata aktörer, skriver ministern.

Vilka risker finns med de digitala tjänsterna, och är riskerna större om de bedrivs i privat regi?

– Risken för att ersättningssystem utnyttjas kan givetvis bli större om vinstdrivande företag driver tjänsterna. Det kan också, kopplat till det, finnas risk för exempelvis överförskrivning av vissa läkemedel, såsom antibiotika, i syfte att locka kunder, skriver Gabriel Wikström.

Risken för att ersättningssystem utnyttjas kan givetvis bli större om vinstdrivande företag driver tjänsterna.

Ministern känner dock inte till några fall hittills där överförskrivning av läkemedel har kunnat bekräftas.

Sjukvårdsministern har reagerat mot de tidigare höga taxorna som landstingen har fått betala för läkarbesök på distans hos Min doktor och Kry, och ansett att de borde sänkas – något som SKL väntas fatta beslut om idag, fredag. Som Dagens Arena tidigare har berättat har SKL kommit fram till att den rekommenderade ersättningen för digitala läkarbesök ska vara 650 kronor inklusive patientavgift, och detta fastslogs också i ett beslut på fredagen.

– Det är inte rimligt att en kort digital vårdkontakt får samma ersättning som ett längre läkarbesök, säger Gabriel Wikström, som också påtalar att ersättningsfrågan måste regleras av landstingen och inte av staten.

Sjukvårdsministern påpekar också att det är viktigt att det görs en medicinsk bedömning av vilken vård som är lämplig, exempelvis när det behövs en läkare, och vilka möten som kan hanteras digitalt.

– Landstingen behöver i vissa delar göra en medicinsk bedömning när de utformar regelverk med mera kring detta. I det enskilda fallet avgör också, inom ramen för regelverken, den enskilde läkaren, skriver Gabriel Wikström.

 

Gabriel Wikström är för tillfället sjukskriven. Intervjun med ministern gjordes medan han fortfarande var i tjänst.

 

Läs övriga delar av granskningen:

Efter kritik – SKL vill sänka taxan för digital vård rejält

Nätläkare guldgruva för två privata vårdcentraler

Granskning: Nätläkare ställer felaktiga diagnoser

Så vill regionerna digitalisera vården

Stockholmarna i besökstopp hos digitala doktorer