Anders Ferbe. Bild: Denny Lorentzen/Washington State Dept of Transportation, Flickr
Anders Ferbe. Bild: Denny Lorentzen/Washington State Dept of Transportation, Flickr

avtalsrörelsen 2,8 procents löneökning och utbyggd deltidspension på listan när IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen lämnar över sina avtalskrav till Teknikarbetsgivarna. 

På onsdagsmorgonen lämnade IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen sina avtalskrav till Teknikarbetsgivarna. Fortsatt utbyggnad av arbetstidsförkortning och 2,8 procent i löneökning är de gemensamma kraven.

– Våra krav är väl balanserade. De ligger på en nivå som både stärker konkurrenskraften och ökar medlemmarnas reallöner, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe, i ett pressmeddelande.

Till IF Metalls förbundsspecifika krav hör en låglönesatsning där alla anställda med lön under 24 000 kronor i månaden bidrar med minst 672 kronor till företagspotten. Förbundet vill också se en minskning av antalet timmar som arbetsgivaren har möjlighet att beordra anställda att arbeta övertid.

Avtalsförhandlingarna inleds efter trettonhelgen och målet är att träffa nya kollektivavtal senaste 13 mars.

– Vi kommer att kämpa hårt i tre månader för att nå så bra framgångar som möjligt för medlemmarnas räkning. Men man ska komma ihåg att motparten är både välorganiserad och motsträvig. De vill försämra alla avtalsskrivningar, medan vi vill förbättra avtalen. Hur väl vi kommer att lyckas beror till stor del på stödet ute på arbetsplatserna, säger Anders Ferbe.