Bild: Flickr

Avtal17 Treåriga avtal inom industrin och handeln är klara. För industrin har parterna har kommit överens om löneökningar på 6,5 procent på tre år. Handelns avtal ger totalt 1575 kr under samma period. 

Det var ett fullsatt i Teknikföretagens lokaler där facken och arbetsgivarorganisationerna höll gemensam presskonferens, när det första avtalet blev klart.

Parterna inom industrin har kommit överens om ett avtal med löneökningar på 6 procent – 2 procent per år, plus 0,5 procent i avsättningar till deltidspensionen. Avtalet innehåller även en låglönesatsning för dem som tjänar under 24 000 kronor.

– Det har varit tuffa men konstruktiva förhandlingar, men vi tycker vi har träffat ett bra avtal som normerar på svensk arbetsmarknad. Vi tror också det är ett avtal som kommer stärka den svenska industrins konkurrenskraft och skapa förutsättningar för fler jobb i Sverige, säger IF Metalls ordförande Anders Ferbe.

*Även inom handeln blev avtalen klara under fredagen den 1 april, rapporterar Arbetet. Det treåriga avtalet mellan Handelsanställdas förbund  och Svensk Handel ger löneökningar på total 1575 kronor på tre år. Frågan om hyvling är inte löst, Men förbundet är tillfreds med låglönesatsningen.

– Vi är glada och stolta, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson till Handelsnytt.

Parterna  inom industrin, som sätter det så kallade »märket« för kommande uppgörelser, lyckades sent på torsdagskvällen nå en lösning kring den låglönesatsning som LO-lanserat och som varit största stötestenen för ett avtal..

För dem som tjänar under 24 000 kronor innebär avtalet att de bidrar till lönepotten med 520-530 kronor i månaden. Anders Ferbe tror att också låglönesatsningen kommer att bli normerande för resten av LO-förbundens avtalsrörelse.

– Det här kan bli ett väldigt bra stöd. Det visar hur man konstruerar låglönesatsningar inom olika avtalsförhandlingar.

På arbetsgivarsidan var tongångarna betydligt mer negativa

– Vi har tidigare haft en väl fungerande modell, både i förhållande till IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Den här låglönesatsningen har varit besvärlig och jag tror det kommer störa lönebildning på företagsnivå. Jag tror ändå vi har hittat en lösning som vi i alla fall kan leva med, säger Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen.

Arbetsgivarsidan var främst nöjda med att avtalet avtalets tidsram. Det treåriga avtalet kommer skapa stabilitet på arbetsmarknaden, menar man. Löneökningstakten är man dock inte lika nöjd med.

– Vi har lyckats enas kring en nivå, en nivå vi hade hoppats skulle vara betydligt. Vi hade väl hoppats att kunna växla ned för att vinna mark mot konkurrensländer, men nu är avtalet vad det är, säger Maria Möller, förhandlingschef på Skogs- och lantarbetsgivarförbundet.

LO välkomnar beskedet att fack och arbetsgivare inom industrin kommit överens om ett treårigt avtal. Inte minst är det viktigt att LO-samordningens låglönesatsning nu är fastlagd, enligt LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson  Att fack och arbetsgivare inom industrin kommit överens om ett treårigt avtal med ett sammanlagt värde på 6,5 procent är glädjande.

– Det känns bra att ett stort och viktigt steg i LO-samordningen nu är taget.

Torbjörn Johansson är särskilt nöjd över låglönesatsningen på de LO-medlemmar som tjänar under 24 000 kronor. Något som särskilt träffar kvinnodominerade branscher, säger han i ett pressmeddelande.

Det är viktigt att märket sätts av den internationellt konkurrensutsatta industrin. Om vi inom industrin inte satte ett tydligt märke skulle vi riskera få se skadligt höga löneökningar inom andra sektorer, säger Marie Söderqvist VD Livsmedelsföretagen.

* Uppdaterad den 2 april kl 854