Foto: Piqsels

Corona Företaget OneLab erbjuder coronatester till företag för att kunna testa sin personal. Trots att WHO, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket avråder från den här typen av tester. Efter att Dagens Arena ringt för att ställa frågor ändrar företaget informationen på hemsidan. 

Allt fler privata initiativ tas nu för att erbjuda privatpersoner och företag coronatester. Ett av de initiativen kommer från »ett av de ledande företagen inom preventiv företagshälsovård« OneLab, som erbjuder företagskunder att låta provta sin personal för antikroppar mot coronaviruset.

Testerna görs på plats på OneLabs mottagning i Stockholm eller på plats hos kunden i särskilda fall. Provtagningen utförs av vårdpersonal och resultaten granskas av en läkare.

Men det finns i dagsläget inget antikroppstest för SARS-Cov-2 som är lämpligt att använda på privatpersoner. Det säger så väl svenska Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket, som internationella Världshälsoorgnaisationen WHO.

– De flesta tester faller på validering. Var ligger gränsen för när testet visar att man haft sjukdomen? Många av testerna är ganska bra på att hitta dem som verkligen haft sjukdomen. Men de missar väldigt många. Vi vet alldeles för lite för att säga på individnivå vad det betyder för immunitet, säger Anders Tegnell.

»Coronatester: Inte lämpligt för privatpersoner«

Både WHO och Läkemedelsverket avråder starkt privatpersoner från att testa en eventuell immunitet i dagsläget. Enligt Läkemedelsverket kan sådana tester vara direkt farliga. Till TT säger Ewa-Lena Hartman, gruppchef på enheten för medicinteknik på myndigheten att risken med testerna är att »du vaggas in i en falsk säkerhet«.

– Det kan vara lika illa om testet ger ett falskt positivt svar, som att det är falskt negativt. Om det är falskt positivt riskerar du att tro att du är immun fast du inte är det, medan du kan tro att du är frisk om det är falskt negativt.

Hon känner inte till något test för antikroppar vid covid-19 som är lämpliga för privatpersoner och tillägger att diagnosen dessutom lyder under smittskyddslagen och måste rapporteras.

Även socialminister Lena Hallengren (S) är kritisk. I en kommentar till TT om att företaget Hedda Care säljer tester till privatpersoner skriver ministern: »Att kapitalisera på människors oro under en pandemi och dessutom ge dem en falsk trygghetskänsla eftersom testerna inte är säkra enligt experterna – det är en ny bottennivå. Girigheten har fått ett nytt ansikte«.

OneLabs information förändras

Nu säljer inte OneLab tester till privatpersoner, utan till företag. OneLabs VD David Strömbeck skriver i ett mejl att »Vi tillhandahåller en sammansatt tjänst för företag där kartläggningen av smittspridning på arbetsplatsen är det centrala. Vi ställer också frågor till medarbetarna om eventuella symptom och om det finns underliggande sjukdomar som kan göra att arbetsgivaren behöver vidta åtgärder för att begränsa smittspridningen, som en del i deras arbetsmiljöarbete. Den aggregerade datan som kan utgöra beslutsunderlag för arbetsgivaren i denna situation är självklart anonymiserad.«

Men det är inte så kommunikationen kring testerna har sett ut. När Dagens Arenas reporter besöker OneLabs hemsida på tisdagsförmiddagen står det att »vi kan nu erbjuda tester för att påvisa antikroppar mot Coronavirus (SARS-CoV-2) och därigenom ett immunskydd«. Vidare står det: CE-märkta och validerade tester av den här typen ger ett beslutsunderlag för arbetsgivare att avgöra vilka medarbetare som sannolikt kan återgå till arbete med immunskydd mot coronavirus.«

I takt med våra kontakter med OneLab ändras informationen på företagets hemsida. Efter den initiala kontakten ändrades informationstexten om coronatesterna och alla skrivelser om immunskydd tas bort. Istället har en mening lagts till på slutet av informationstexten som lyder: »Vi säljer inte tester till privatpersoner och försöker prioritera samhällsviktiga verksamheter.«

På torsdagsförmiddagen kommer en tredje version av informationstexten. Nu har de lagt till en rad om immunitet: »Testet är inte ett diagnostiskt test på COVID-19 utan avser screening av antikroppar hos symptomfria medarbetare för att begränsa smittspridning på arbetsplatsen. I dagsläget återstår många frågor att besvara forskningsmässigt avseende immunitet vid påvisade antikroppar. Vi säljer inte tester till privatpersoner«.

 

Screenshot tagen av OneLabs hemsida 28 april kl 08:30 och 13:18
Screenshot 2020-04-30 11.54.
Testat positivt för antikroppar

Men testerna används inte utav OneLabs kunder på det sättet som OneLab nu säger att de ska användas. Dagens Arena har varit i kontakt med ett flertal företag som använder sig av Onelabs coronatester. Ett av dem är HSB Södertörn.

Anna Söderlind är marknads- och kommunikationschef hos HSB Södertörn. Hon säger att de har köpt in coronatester till en del av personalen för att vid exempelvis en akut felanmälan »ha möjlighet att ta ställning till om det är mest lämpligt att skicka en person som testat positivt för antikroppar.«

– De är ett av flera verktyg som vi använder för att kunna planera verksamheten långsiktigt. Skulle det visa sig att en personal har antikroppar så får inte den personen röra sig fritt bland kunder, boende eller i samhället. Samma regler gäller för den personen som innan, protokoll och riktlinjer så som social distansering och tvätt av verktyg och liknande måste fortfarande följas. Men om vi hypotetiskt får ett akutärende i en fastighet så som exempelvis en vattenläcka, något som måste åtgärdas akut, ja då har vi möjlighet att ta ställning till om det är mest lämpligt att skicka en person som testat positivt för antikroppar.

– Det är ett konkret exempel på en akut situation då vi med de här testerna har möjlighet att använda personal som har antikroppar, så har vi gjort vad vi kan för att skydda kunder, boende och personal. Och för att minska smittspridningen i samhället.

Anna Söderlind säger att man fått informationen av OneLab att testerna inte är hundraprocentigt tillförlitliga, och att det finns en risk att de, enligt OneLab, kan visa ett falskt negativt resultat. Alltså att testerna missar personer som har antikroppar mot coronaviruset. Hon säger sig inte ha fått information om att testerna, enligt Läkemedelsverket, också kan visa falskt positivt resultat. Att resultatet visar att en person har antikroppar, fast den egentligen inte har det.

Hur ställer ni er till att FHM, WHO och Läkemedelsverket i nuläget säger att det inte finns något test för antikroppar vid covid-19 som är lämpliga för privatpersoner?

– Vi har ju inte köpte några tester över internet, utan vi går via en medicinsk inrättning. Vi har ett samarbete med Onelab för vår företagshälsovård och de erbjuder de här testerna.

Dagens Arena har erbjudit HSB Södertörn att kommentera på OneLabs svar att testerna inte kan säga något enskilda individer. HSB Södertörn har avböjt och hänvisar till OneLab.

Säger si följa FHM riktlinjer

OneLabs VD David Strömbeck låter hälsa via mejl att »vi hade en ursprunglig formulering på vår hemsida som baserades på den vetenskapliga kunskap som finns tillgänglig om immunitet.«

De hänvisar till att det på FHM hemsida står: »Det är oklart hur länge man kommer att vara immun. Utifrån tidigare erfarenheter så är bedömningen att immuniteten varar så länge att man inte kommer att smittas fler gånger under en och samma säsong.«

Han skriver att eftersom frågan de senaste dagarna har uppmärksammats så valde de att se över formuleringen igen och har gjort vissa justeringar. Han förtydligar att företaget inte genomför diagnostiska tester utan endast testar för antikroppar, alltså om man har haft sjukdomen tidigare.

»Vi varken säljer eller marknadsför tester åt privatpersoner utan endast våra avtalskunder, som kan använda resultaten som en del i ett beslutsunderlag kring arbetsmiljön. Vi bedömer också andra faktorer såsom symptom och underliggande riskfaktorer.«