Undersköterskor i hemtjänst. Bild: Arbetsmiljöverket

HELTIDSARBETE Andelen heltidsanställda ökade under fjolåret i drygt 70 procent av Sveriges kommuner, det visar statistik från Sveriges Kommuner och landsting, som Arbetet tagit fram.

Allt fler går från deltid till heltidsarbete i Sveriges. Mellan november 2015 och november 2016 ökade heltidsarbetet i 205 av Sveriges 290 kommuner. Dock har ökningen på de flesta ställen varit relativt liten och den totala andelen i heltidsarbete steg bara från 65 till 66 procent, skriver Arbetet.

I 25 kommuner har andelen heltidsarbetande istället minskat. Deltidsarbete är särskilt utbrett för dem som jobbar inom omsorg om äldre och funktionshindrade, här har andelen heltidsarbetande minskat i 30 procent av kommunerna, totalt 86 stycken. I Sollentuna och Hjo har heltidsarbetande inom omsorgen om äldre och funktionshindrade minskat med tio procentenheter.

– Vår bild är att utvecklingen i det stora hela är mycket positiv. Det finns olika skäl till att arbetet går lite trögare på sina håll. Att införa heltid är en process och alla inblandade – politiker, tjänstemän, fackliga företrädare och medarbetare – måste jobba mot samma mål och se vinsten, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKL till Arbetet.

Ett problem som diskuterats i samband med att allt fler övergår till heltid är de så kallade delade turererna, vilket innebär att arbetsdagen delas upp i två arbetspass med minst två obetalda timmar emellan.

– När organisationen ska ställas om till heltidsarbete behöver arbetsgivarna titta på hur verksamheten ska organiseras i stort och hur det påverkar arbetstidsförläggningen, säger Hedberg.

Flera kommuner har arbetar aktivt för att få bort delade turer. Ulf Olsson (S), ordförande för SKL:s förhandlingsdelegation samt kommunalråd i Borås, menar att frågan om delade turer ska lösas på lokal nivå.

– I Borås där jag varit ordförande i förhandlingsdelegationen har vi i princip fått bort de delade turerna. Det finns flera kommuner som jobbar väldigt aktivt, men det är inte en helt enkel fråga, säger Olsson till Arbetet.