Paul Hanaoka Unsplash

Nyhet Facklig organisering har en påverkan på amerikanska staters socialpolitik. Det visar forskning från Stockholm universitet som undersökt reformer för föräldraledighet i USA. 

På nationell nivå i USA har mammor och pappor rätt till 12 veckors obetald ledighet, där de är skyddade från att förlora jobbet. Men på delstatsnivå finns det en stor variation och olika stater har antagit egna reformer för föräldraledighet.

Forskaren Cassandra Engeman, doktor i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet, har undersökt om och hur facklig organiseringsgrad påverkar reformer för föräldraledighet, eller det bredare amerikanska begreppet »familjeledighet« där människor även ges rätt till att vara hemma med en sjuk anhörig eller anhörigs barn.

– Vi fann att delstater där en större del av befolkningen är medlemmar i en fackförening är snabbare med att införa reformer för föräldraledighet än stater med lägre organisationsgrad. Den här studien visar hur fackföreningarna har en effekt på den faktiska politiken.

Effekt oavsett partifärg

Effekten kvarstod när de kontrollerar för om delstaten styrs av demokrater eller republikaner. Något som förvånade Cassandra Engeman.

– Jag trodde inte vi skulle finna en så direkt koppling mellan ledighetspolicy och facklig organisering. Jag trodde nog att fackförbunden jobbade mer genom det demokratiska partiet.

Organisationsgradens genomslagskraft på politiken syns bara inom offentlig sektor och resultaten visar inte samma effekt på stater med hög nivå av medlemskap inom den privata sektorn. Enligt Cassandra Engenman kan det finnas några tänkbara förklaringar till skillnaderna. Dels kan det vara så att fackförbunden inom den privata sektorn är för små för att kunna göra reell skillnad. Fackmedlemmar och anställda i offentlig sektor kan ha lättare att engagera sig politiskt jämfört med medlemmarna inom den privata sektorn. Sedan kan också demografin vara avgörande.

– En möjlig förklaring till att vi fann en effekt inom offentligt sektor och inte i den privata på just reformer för familjeledighet är för att majoriteten av fackförbundens medlemmar inom offentlig sektor är kvinnor och för att kvinnor fortfarande har störst ansvar för hem och familj. Det här kan ha varit en prioriterad fråga för dem, säger Cassandra Engenman.

En av USA:s längsta föräldraledigheter: åtta veckor

I studien lyfts Kalifornien och Pennsylvania fram. Vid tiden för studien hade de olika politiska majoriteter. Kalifornien har i amerikanska mått mätt en väldigt generös familjeledighet som ger arbetare rätt till åtta veckors ledighet med 60–70 procent av lönen. I Pennsylvania har arbetare endast rätt till 12 veckor obetald frånvaro.

Cassandra Engenman fann att vissa fackliga organisationer var direkt engagerade i den politiska förändringen.

– Fackföreningarna hade en långtgående kunskap om institutionerna, hur processen ser ut och hur reformer genomförs.